Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Dne 26. 5. 2017 udělil Mons. Karel Herbst, SBD, emeritní světící biskup pražský iniciační svátosti (křest, biřmování a eucharistii) dvěma našim ostrahovým odsouzeným.

Odsouzení byli po dobu víc než dvou let katechumenátní přípravy duchovně vedeni vězeňským kaplanem za pomoci odborného týmu „Oddílu s rozšířeným programem o pastorační a psychospirituální péči“. Přijetí iniciačních svátostí našimi odsouzenými je další z mnoha plodů usilovné pastorační práce naší věznice. Kmotrovské úlohy se u jednoho z odsouzených laskavě zhostil vzácný host pan MUDr. Stanislav Juhaňák, který naše odsouzené a personál dlouhodobě podporuje nejen modlitbami, ale též zasíláním křesťanské literatury a obětavou spoluprací s Mezinárodním vězeňským společenstvím. Účast jeho excelence otce biskupa byla pro všechny přítomné mimořádným zážitkem a vlila světlo Kristovo i do tohoto temného koutu. Po mši svaté byli ještě všichni přizváni k hostině agapé.

kaplan

Sdílet článek

Facebook
Platforma X