Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

JIŘICE 12. srpna (VS ČR) - Dne 28. 6. 2022 měli možnost klienti organizace Centrum 83, sociální služby týdenního stacionáře navštívit věznici.

Pro tyto klienty byl připraven zajímavý program, který v nich vzbudil nevšední zážitek s možností nahlédnutí do atypického prostředí. Klienti s mentálním a kombinovaným postižením měli možnost prohlídky vězeňských garáží, vězeňského autobusu, nakladače a také měli možnost projížďky vozem Vězeňské služby, což byl pro všechny nevšední zážitek. Následovala ukázka činnosti psovodů, která se u přítomných setkala s velikým ohlasem. Ti odvážnější měli možnost vyzkoušet si tzv. ringo oblek, který se používá k výcviku služebních psů.

Závěrem se celá skupina za doprovodu zaměstnance věznice přesunula do obory. I zde čekalo na klienty centra překvapení v podobě krmení daňků z ruky, prohlídky ovocného sadu s včelstvem a vyvrcholení celé akce, opékání špekáčků.

Celý den byl pro klienty a zaměstnance Centra 83 velikým zážitkem a jistě pomohl v obohacení vnímání mentálně postižených jedinců.

 

hap

Sdílet článek

Facebook
Platforma X