Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Dne 13. 01. 2022 byla ve věznici ředitelem věznice plk. Ing. Martinem Boháčem a ředitelkou Mezinárodního vězeňského společenství, z.s. (dále jen „MVS“), paní Gabrielou Kabátovou podepsána Dohoda o spolupráci týkající se realizace projektu „Vězňova cesta“.

Věznice Jiřice již dlouhodobě aktivně spolupracuje s uvedenou organizací a společně úspěšně realizovaly již řadu programů pro odsouzené. Cílem těchto programů bylo a je napomáhat potřebám osob ve výkonu trestu odnětí svobody, propuštěným vězňům a jejich osobám blízkým při vytváření příznivých podmínek pro jejich samostatný způsob života, a dále naplňování fyzických, psychických, duchovních a sociálních potřeb a motivovat je v uplatňování křesťanských principů, tradic a hodnot.

Projekt Vězňova cesta je zaměřen na snižování agresivity odsouzených a nalézání nové životní cesty vězněných osob. Filozofie projektu je založena na bázi křesťanství a restorativní justice.

Projekt bude ve věznici spuštěn během měsíce ledna a vzhledem k epidemiologické situaci se odsouzení budou do jednotlivých setkání zapojovat za pomoci skype zařízení.

 

hap

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X