Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

JIŘICE 10. dubna (VS ČR) - Dne 10. 04. 2024 proběhla v Dětském domově se školou Slaný přednáška na téma současné penitenciární praxe ze strany speciálního pedagoga Věznice Jiřice, spojená s besedami účastníků akce s vybranými odsouzenými z objektu tzv. Otevřené věznice.

Jednalo se o cílenou akci v rámci realizace prevence kriminality v reakci na dlouhodobý negativní dopad závislostního chování u dětí a mládeže. V průběhu prezentace ze strany odborného zaměstnance věznice byla účastníkům představena organizační struktura Vězeňské služby ČR, proces výkonu trestu odnětí svobody v ČR a základní vhled do trestně právní politiky. Důraz byl kladen zejména na objasnění příčin a následných dopadů rizikového jednání související se závislostním chováním. Na základě získaných zpětných vazeb ze strany výchovných pedagogických pracovníků se akce setkala s pozitivním ohlasem.  

hap

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X