Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Profilace a kapacita věznice

Věznice Bělušice je profilovaná jako věznice s ostrahou pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů. Současná normovaná ubytovací kapacita je 578 míst. Jedním z hlavních úkolů Vězeňské služby je maximální snaha o snižování kriminogenních faktorů v rámci stanovených programů zacházení. Programy zacházení se zpracovávají individuálně pro každého odsouzeného, a to na základě komplexní zprávy o odsouzeném s ohledem na délku trestu, charakteristiku osobnosti a příčinu trestné činnosti. 

Program zacházení obsahuje konkrétně formulovaný cíl působení na odsouzeného, metody zacházení s odsouzeným a způsob a četnost hodnocení. V rámci programu zacházení se pro odsouzeného nejméně 3 měsíce před propuštěním vytvářejí podmínky pro jeho samostatný způsob života.

Aktivity programu zacházení

  • Pracovní aktivity
  • Vzdělávací aktivity
  • Speciálně výchovné aktivity
  • Zájmové aktivity
  • Oblast vytváření vnějších vztahů

Ve Věznici Bělušice je zřízeno výstupní oddělení, do něhož se přiměřenou dobu před očekávaným koncem trestu odnětí svobody umisťují odsouzení, kterým byl uložen trest na dobu delší než 3 roky, a odsouzení jimž je třeba pomáhat při vytváření příznivých podmínek pro samostatný způsob života. 

V zájmu ochrany zdraví odsouzených je v rámci výkonu trestu zřízeno také oddělení pro vytypované odsouzené, u nichž je velmi pravděpodobné (vzhledem k charakteru trestné činnosti, výrazně snížené tělesné hmotnosti, mentální úrovni či jiným handicapům), že se stanou objektem fyzického napadení či vydírání ze strany silnějších jedinců.