Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu


Vznik a vývoj Věznice Bělušice do roku 1989

Věznice Bělušice byla zřízena rozkazem ministra vnitra dnem 1.10. 1958 jako nápravně pracovní tábor (NPT) jehož činnost byla upravena ve smyslu čl.93 Tajného rozkazu ministra vnitra č.91/55 ze dne 1.4.1955, kterým byl vydán Řád pro NPT Ministerstva vnitra a v této podobě existovala do roku 1961.

Dnem 1.3.1961 se stala útvarem nápravných zařízení (ÚNZ) MV jehož činnost byla upravena ve smyslu čl.3 Nařízení ministra vnitra č.3 ze dne 10.1.1961, kterým byl vydán Řád pro výkon trestu odnětí svobody v nápravných zařízeních MV.

V souvislosti s vydáním zákona č.59/l965 SB. o výkonu trestu odnětí svobody ze dne 17.6.1965 se v tomto roce změnila na nápravně výchovný ústav (NVÚ) MV a v roce 1968 přešla do působnosti Ministerstva spravedlnosti (MS), a to v rámci vyčlenění vězeňství z resortu MV a jeho podřízení ministru spravedlnosti.

Až do roku 1989 byla nápravně výchovným ústavem pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených, kteří byli rozsudkem zařazeni k výkonu trestu odnětí svobody do I. nápravně výchovné skupiny (NVS), kam byli zařazováni pachatelé nejméně závažné trestné činnosti.

Postupně však přibývali odsouzení II. NVS, kam byli zařazováni pachatelé, kteří se v posledních 10 letech dopustili trestné činnosti a prvopachatelé závažnější trestné činnosti. Oddělení odsouzených I. A II. NVS z hlediska ubytování, zaměstnávání a provádění kulturně výchovné práce (KVP) bylo zajišťováno vnitřní diferenciací NVÚ. Odsouzení byli zaměstnáváni na vnějších zemědělských pracovištích, ve stavebnictví, strojírenství, železniční dopravě, potravinářství, sklářství a výrobě keramiky. Koncem roku l989 se zde nacházelo celkem 650 odsouzených.

Historicky významné materiály jsou uchovány v Kabinetu dokumentace a historie VS ČR ( např. Kronika Pamětní kniha Útvaru Sboru nápravné výchovy (ÚSNV) Bělušice, vedená v letech 1974 až 1989, která dokumentuje fotografiemi a textem především služebně politické, společenské, kulturní a sportovní akce a tehdy významné události v útvaru).
 

Vývoj věznice po roce 1989

Od roku 1990 prošla věznice řadou profilačních změn. Po amnestii prezidenta republiky v r. 1990 bylo ve věznici dne 5.12.1990 zřízeno oddělení výkonu vazby se zmírněným režimem pro cca 120 obviněných. Činnost tohoto oddělení byla ukončena 12.4. 1999. Počet odsouzených se postupně od amnestie zvyšoval a v únoru roku 2000 dosáhl svého maxima ( 882 odsouzených ). Poté začal počet odsouzených postupně klesat.

Novodobá historie věznice započala spolu se sametovou revolucí v roce 1989. Věznice prošla rozsáhlou proměnou nejen v personální, ale zejména v investiční oblasti. Byla realizována plynofikace věznice, přestavba hlavního vstupu do věznice spolu s výstavbou 6 m vysoké obvodové zdi, bylo instalováno nové signalizační zařízení, oprava střech na ubytovnách a v letech 2000 – 2001 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce kuchyňského bloku. V dalším období došlo k výměně oken, modernizaci sociálního zařízení a nové elektroinstalace na ubytovnách odsouzených. Věznice se tak opět přiblížila představám evropského standardu.

V měsíci srpnu roku 2002, v době kdy naší republiku postihly záplavy, se naši příslušníci věznice zapojili do ochrany majetku státu a bezpečnosti v Praze.

Vězeňská služba se neustále potýká se zaměstnáváním odsouzených. V první polovině roku 2007 se nám poprvé podařilo zaměstnat více jak 50% odsouzených. Dne 13.8.2007 jsme svépomocí dokončili na přilehlé komunikaci parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců. Veškeré práce na této investiční akci byly provedeny odsouzenými v rámci jejich zaměstnávání.

V roce 2009 byla dokončena přestavba přízemí objektu č. 9, kdy došlo k změně části ubytovny pro odsouzené na moderní návštěvní místnost. Tato přestavba zlepšila zázemí pro uskutečňování návštěv odsouzených.

Na konci roku 2010 došlo k přestavbě lůžkové části zdravotnického střediska na ubytovnu pro odsouzené a ke vzniku nové lůžkové části zdravotnického střediska v prostoru uzavřeného oddělení.