Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice vytváří podmínky pro zaměstnávání odsouzených buď ve vnitřním provozu (práce k zajištění chodu věznice), nebo smluvně u jiných subjektů. Pracovní podmínky, pracovní doba a podmínky pro uložení přesčasové práce u odsouzených se řídí zvláštními předpisy vztahujícími se na zaměstnance v pracovním poměru. Odsouzeným přísluší odměna pouze za vykonanou práci. Vláda stanoví nařízením výši této odměny a podmínky pro její poskytování.

Historie

Do roku 1989 byla situace v oblasti zaměstnávání vězňů ve Věznici Bělušice více než příznivá. Pracovali téměř všichni odsouzení. Denně vyjížděli na pracoviště ČSD, Panelárnu Most, Agrozet Roudnice n.L., Sklárny Chudeřice, jednotných zemědělská družstev, státních statků apod. Po roce 1990 došlo k podstatnému poklesu zaměstnanosti. Příčin bylo několik. Jednak to byl útlum průmyslových odvětví v regionu, ztráta zájmu podnikatelských subjektů o nekvalifikovanou a ve většině případů nespolehlivou pracovní sílu a prudký nárůst nezaměstnanosti v mosteckém regionu. Nemalý podíl v průměrné roční zaměstnanosti odsouzených činily sezonní práce v zemědělské prvovýrobě (sběr kamenů z polí, zavádění chmele, vybírání brambor apod.) – tyto práce měly význam a byly snadno zajistitelné u zemědělských podniků (JZD a statky s velkou hektarovou výměrou). Tím, že došlo k útlumu zemědělské výroby rozdělením velkých celků mezi „drobné zemědělce“ (následek restitucí) klesl i zájem o zaměstnávání odsouzených z této strany. Příjmy zemědělců při nižší výměře nestačí k pokrytí nákladů spojených se zaměstnáváním odsouzených.

Současnost

Zaměstnávání odsouzených ve Věznici Bělušice probíhá několika způsoby

 • Vnitřní režie – odsouzení se podílejí na zabezpečení chodu věznice – kuchaři, uklízeči, knihovník, zedník, truhlář, elektrikář, instalatér apod.
 • Cizí subjekty – smlouva o zařazení odsouzených do práce, práci si firma organizuje sama. Věznice přímo spolupracuje s firmou Ana Aqualine s.r.o., Obcí Bělušice a Obcí Třebívlice.
 • Práce bez nároku na odměnu ve prospěch věznice – úklid nádvoří, zahradníci apod. V rámci extramurálních aktivit probíhá v současné době spolupráce se zámkem v Jezeří, jindy práce pro město Most.
 • Terapeutický program – ve věznici probíhá terapie ve specializovaném oddílu pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek.

Kapacita specializovaného oddělení je 39 osob. V současné době vykonává trest odnětí svobody ve Věznici Bělušice 706 odsouzených. V prvním čtvrtletí roku 2016 byla průměrná zaměstnanost 35% aktuálně (polovina roku 2018) dosahuje úrovně  přes 60%.

Provozovna střediska hospodářské činnosti

Provozovna střediska hospodářské činnosti věznice není financována ze státního rozpočtu, proto jsou smlouvy o zaměstnávání odsouzených sepisovány tak, aby náklady na platy vězňů, příp. další provozní náklady, hradila cizí organizace a věznice z finančních přirážek vykazovala zisk potřebný k pokrytí nákladů na zaměstnávání odsouzených a případně využitelný i pro potřeby věznice. 

Aktuálně provozovna střediska hospodářské činnosti spolupracuje s firmami:  KAWE manufacture SE,  Bohušovická mlékárna a.s., Kostelecké uzeniny a.s., United Bakeries, a.s., Eaton Industries s.r.o.

Kontakt: 

 • Bc. Tomáš Vild, tel.: 476 143 270

Výhody zaměstnávání odsouzených

 • Výběr odsouzených pro firmu se řídí i zdravotní klasifikací (zaměstnáváni jsou pouze zdravotně prověření odsouzení).
 • V případě požadavku firmy na dlouhodobé zaměstnávání odsouzených lze vybrat odsouzené s delším trestem (při zapracování a při spokojenosti s prací odsouzeného ho není třeba často nahrazovat).
 • Běžný pracovní oděv a obuv pro odsouzené zajišťuje věznice.
 • Odsouzený nemá nárok na čerpání řádné dovolené.
 • V případě pracovní neschopnosti je odsouzený nahrazen jiným vězněm, firmě navíc odpadají náklady na vyplácení nemocenských dávek.
 • Věznice, v případě požadavku firmy, zajistí odsouzené na práci i v sobotu a v neděli, včetně zajištění práce přesčas, případně prodloužení pracovní směny, či úpravu pracovní doby na míru.
 • V případě neplnění pracovních povinností, neplnění norem, snižování pracovního výkonu odsouzeným, věznice operativně zajistí výměnu takového odsouzeného a tím není ohrožena produktivita práce.
 • Věznice je vždy ochotna kreativně řešit případné požadavky i návrhy firmy dle možností a dohody.
 • Věznice zajišťuje zdravotní péči pro odsouzené.
 • Zaměstnavatel neproplácí prostoje, odsouzený je odměňován pouze za vykonanou práci.
 • Odsouzený je pod určitým tlakem výkonu trestu, což se kladně obráží v chování při pracovním procesu.
 • Jsme plátci DPH.

Proč je důležité zaměstnávat odsouzené

Odsouzení si zařazením do práce udržují nebo nově získávají pracovní návyky. Je to důležité pro uplatnění na trhu práce po propuštění z výkonu trestu. Dostávají finanční odměnu a tím jsou schopni splácet své případné závazky, např. výživné, náklady na výkon trestu, exekuce apod. Ze zkušeností víme, že odsouzení, se kterými byly zaměstnavatelé spokojeni, získávají po propuštění práci a lépe se pak začleňují zpět do společnosti. 

Výhodou zaměstnávání odsouzených ve Věznici Bělušice jsou 2 výrobní haly o celkové výměře 2733 m2, které jsou umístěny ve výrobní zóně věznice. Haly jsou vytápěné, vybaveny elektroinstalací 230 a 380 V, základními hygienickými zařízeními, jídelnou pro odsouzené, tekoucí teplou a studenou vodou a kancelářemi sloužícími jako zázemí smluvního subjektu, v tomto případě firmy ANA-AQUALINE s.r.o. vyrábějící houbičky na nádobí. Tato firma nám smluvně zaměstnává 118 odsouzených ve dvousměnném provozu.

Kontaktní osoba

Vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob

Bc. Tomáš Vild 
e-mail: tvild@vez.bel.justice.cz 
tel: (+420) 476 143 270

Zaměstnávání vězňů