Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Činnost specializovaného oddílu pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobnou užíváním návykových látek ve věznici Bělušice.

 

Činnost oddílu se primárně nezaměřuje na samotné užívání návykových látek, ale na především na důvody, které k němu vedly. Oddíl za dobu své dlouholeté existence prošel s ohledem na nové poznatky v oblasti léčby závislosti dlouhým vývojem a změnami. Od původního modelu postaveného zejména na dodržování striktního programu a opakujících se činností, až po současný model stojící na manuálu zpracovaném předními současnými odborníky profesorem Miovským a doktorem Nevšímalem. 

K dosažení tohoto cíle je využíváno široké portfolio technik a činností, díky kterým dochází k ponížení dynamických rizikových kriminogenních faktorů v oblasti závislosti a osobnosti. Odsouzení se zapojují do terapeutických, zájmových a vzdělávacích aktivit. Využívány jsou techniky arteterapie (keramika, rukodělné práce), výrobky, které jsou výstupem z těchto aktivit jsou pravidelně předávány do neziskových organizací. Jsou aplikovány vzdělávací aktivity za účelem zajištění všeobecných znalostí (práce na PC, Kaleidoskop informací), sportovní, pracovní, relaxační aktivity a především aplikace psychoterapie formou individuálních sezení, skupinových technik a komunitní spolupráce. 

Práce odborných zaměstnanců oddílu neaspiruje na možnost úplného vyléčení vězně, ale zejména na nastartování kola změny v osobnostech odsouzených. Tedy na změnu z doby před uvažováním o změně, přes uvažování, proces změny, až do fáze udržení změny. V této chvíli je už pak na rozhodnutí odsouzeného, zda změnu udrží. Pomoc před koncem trestu je též v doporučení a zprostředkování následné péče na základě spolupráce s odbornými organizacemi.

Závěrem lze říci, že výsledky práce specializovaného oddílu jsou pravidelně vyhodnocovány a výstupy ukazují, že tato činnost ve výkonu trestu má svůj smysl. Tím je naplňován účel výkonu trestu, ale především skutečnost, že je poskytnuta pomoc nejenom osobě, která chybovala  a bloudila , ale i  jeho rodině, blízkým i potencionálním obětem jeho dosavadního stylu života.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.