Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Bělušice 27. srpna (VS ČR) Mezi Věznicí Bělušice a Českou poštou, s.p. byla podepsána smlouva o poskytování služeb, která je vyústěním úspěšné spolupráce věznice a depa České pošty v Rudné u Prahy. Výsledky a bližší informace o spolupráci byly prezentovány regionálním manažerům České pošty s. p.

Před rokem byla započata spolupráce Věznice Bělušice a České pošty, s.p., Depo Rudná u Prahy, v oblasti zaměstnávání vězněných osob. Z pilotního projektu se stala dobře fungující spolupráce, díky níž má Vězeňská služba ČR stabilního partnera pro zaměstnávání odsouzených. Momentálně je na nestřeženém pracovišti v depu Rudná u Prahy zařazeno 15 odsouzených, kteří zde pomáhají třídit zásilky. Na základě toho byla dne 27.08.2020 v prostředí okrasné zahrady bělušické věznice podepsána smlouva mezi Věznicí Bělušice a Českou poštou, s.p., zastoupenou ředitelem úseku řízení lidských zdrojů Ing. Ivanem Feninecem, MBA. Podepsání smlouvy však nebylo jediným bodem odpoledního programu. Přítomní byli mimo vedoucích pracovníků Depa v Rudné i regionální manažeři České pošty, s.p. z celé České republiky, kteří měli možnost shlédnout prezentaci fungování spolupráce věznice s depem. Vyzdvihnuty byly zejména výhody a přínosy zaměstnávání odsouzených jak konkrétně ve zmíněném depu, tak možnosti obdobné spolupráce i v jiných regionech republiky. Ředitel věznice plk. Mgr. Ondřej Kroupa, MBA ocenil dobré nastavení procesů a bezpečnostních opatření, díky nimž je výskyt mimořádných událostí na tomto pracovišti minimální. Účasten byl také ambasador spolupráce Vězeňské služby ČR s Českou poštou, s.p., ředitel odboru ekonomického GŘ VS ČR Ing. Ivan Novotný, který zmínil Memorandum o spolupráci mezi Vězeňskou službou VS ČR a Českou poštou, s. p. z října roku 2019, jehož předmětem je vytváření strategie za účelem spolupráce při resocializaci odsouzených. Na závěr programu se přítomní mohli seznámit s výstrojí a výzbrojí eskortní směny a následovala dynamická ukázka práce psovodů při vyhledávání návykových látek a při výkonu strážní služby.

Podpis smlouvy

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.