Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zdravotní péči odsouzeným zajišťuje v obou objektech zdravotnické středisko Věznice a ÚVZD Opava, které je odborně a metodicky řízeno odborem zdravotní služby Generálního ředitelství VS ČR. Péči o zdraví vymezuje Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody č. 345/1999 Sb, § 23. 

Zdravotnické středisko poskytuje a zajišťuje preventivní, diagnostickou, léčebnou a posudkovou péči odsouzeným, příslušníkům VS ČR a občanským zaměstnanců. Vězněným osobám primárně zajišťuje péči v rozsahu praktického lékaře a dále je externími lékaři zajišťována péče stomatologa, psychiatra a gynekologa. Odborná vyšetření pak zajišťují specializované ambulance. 

Součástí zdravotnického střediska je lůžková část, která má k dispozici dohromady 20 míst. Nutná nemocniční péče je zajišťována ve vězeňských nemocnicích v Brně a Praze. Nelze-li odbornou, zdravotnickou péči zajistit v těchto zařízeních, je realizována v civilním sektoru.