Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Peníze lze odsouzeným zaslat buď složenkou nebo na účet věznice. 

Peníze odsouzeným lze do výkonu trestu odnětí svobody zaslat složenkou pro příjem v hotovosti, na které musí být přesná identifikace příjemce – tedy jméno, příjmení a datum narození odsouzeného. 

Po předchozí domluvě s oddělením ekonomickým lze zaslat peníze pro odsouzeného na č.ú. 6015-70939881/0710 s tím, že variabilní symbol bude prostřednictvím odsouzeného zaslán odesílateli, aby mohla být platba identifikována (odsouzený zároveň napíše sdělení, že peníze přijímá). Pro platbu ze zahraničí použijte IBAN: CZ72 0710 0060 1500 7093 9881. 

Veškeré peníze jsou na konto úložek odsouzeného převedeny po jeho předchozím souhlasu. (§ 25 zákona č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody). 

V zásadě jsou došlé peníze do výkonu trestu odnětí svobody rozděleny na dvě poloviny, jedna z nich je zaúčtována na konto R (rezerva), další na konto O (osobní), pokud však není na kontě C (cestovné) uložena požadovaná částka Kč 500,–, nejsou peníze uloženy na konto O (osobní), ale na konto C (cestovné) až do požadované výše. 

Při rozúčtování pracovní odměny (probíhá vždy 14. dne v měsíci, tedy 14.4. bude probíhat rozúčtování za měsíc březen) po zjištění, zda odsouzený nemá pohledávky, způsobené trestnými činy, jsou peníze z konta R (rezerva) převedeny na konto O (osobní), pokud žádné pohledávky způsobené trestnými činy nemá, nebo na konto E (exekuce), pokud takové pohledávky má. Z konta O (osobní) může odsouzený finanční prostředky volně použít.