Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

U odsouzených, kteří disponují potřebnou částkou na zaplacení regulačních poplatků a doplatků za léky, jsou tyto částky, v případě plateb za péči poskytovanou vězeňskou službou, zablokovány na jejich účtu a použity k jejich zaplacení. 

Odsouzeným, kteří nemají potřebné finanční prostředky je v případě poskytnutí zdravotní péče Vězeňskou službou k úhradě regulačního poplatku vystaven doklad o uznání dluhu a ten je pohledávkou vězně vůči Vězeňské službě. V případě poskytnutí zdravotní péče mimovězeňským zařízením, vystavuje příslušné zdravotní zařízení svůj doklad o uznání dluhu a vězeň tento dluh může uhradit na základě příkazu k úhradě z jeho disponibilního účtu vedeného na ekonomickém oddělení věznice. Chovanci, umístění v ústavu zabezpečovací detence, regulační poplatek v tomto případě neplatí, neboť ochranné léčení jim bylo nařízeno soudem. 

Pokud je vystaven recept na léčivo a odsouzený nemá na zaplacení regulačního poplatku ani doplatku za léčivo, tak v případě nezbytného druhu léčiva je toto zajištěno na základě tzv. žádanky lékaře. Pokud odsouzený má na zaplacení regulačního poplatku a nemá na zaplacení doplatku za léčivo, Vězeňská služba jej zaplatí a s odsouzeným to následně řeší jako dluh vůči Vězeňské službě. 

Pokud odsouzený odmítne podepsat souhlas s úhradou regulačního poplatku nebo doplatku za léčivý přípravek (a není volba bez doplatku), tento přípravek obdrží a úhradu provede Vězeňská služba s tím, že odsouzený je následně povinnen uhradit škodu.

Ing. Jiří Antoš, zástupce ředitele