Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Návštěvy ve věznici se řídí zákonem o výkonu trestu odnětí svobody a řádem výkonu trestu. Uskutečňují se v návštěvních místnostech v obou objektech dle rozpisu pro jednotlivé kategorie odsouzených. 

Na základě žádosti odsouzeného vystaví vychovatel písemné povolení k návštěvě, na kterém jsou uvedeny max. 4 osoby blízké včetně nezletilých dětí, termín konání návštěvy a pokyny k její realizaci. Toto odsouzený odešle na vlastní náklady návštěvě, které je po předložení tohoto povolení a ověření totožnosti umožněn vstup do věznice. Nezletilé děti do 15 let se mohou návštěvy zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Zjistí-li návštěva v dostatečném předstihu, že se některá ze čtyř uvedených osob na povolení nemůže z vážných důvodů návštěvy zúčastnit, je možné po domluvě a předchozím schválení tuto osobu změnit. 

Návštěva je do věznice vpuštěna pouze po předložení platného občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného platného dokladu s fotografií. Je-li důvodné podezření, že je vstupující osoba pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, je povinna se pro potvrzení či vyvrácení tohoto podezření podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol nebo orientačnímu testu na přítomnost návykových látek. Odmítne-li, nebo jsou testy pozitivní, nebude osoba do věznice vpuštěna. 

Dále je do věznice zakázáno vnášet nedovolené předměty, především ty, kterými by mohl být mařen účel výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, popř. ohrožena bezpečnost ve věznici. Nedovolenými předměty jsou: zbraně, střelné zbraně, výbušniny, mobilní telefony, záznamová technika, slzotvorné prostředky a jejich napodobeniny, drogy, omamné a psychotropní látky, alkoholické nápoje, jedy apod. 

Dojde-li během návštěvy k porušení pořádku, kázně nebo bezpečnosti věznice a i přes upozornění nedojde ke zlidnění, je zaměstnanec oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit.

Rozpis návštěv v objektu Krnovská

 nástupní odd.1. oddíl2. oddíl3. a 4. oddíl5. oddíl6. oddíl
1. a 3. sobota v měsíci  10:00 – 11:30 08:00 – 10:3014:00 – 15:30 
1. a 3. neděle v měsíci 08:00 – 09:3009:00 – 11:30   08:00 – 10:30

Rozpis návštěv v objektu Olomoucká

 1. a 3. sobota v měsíci1. a 3. neděle v měsíci3. neděle v měsíci2. a 4. sobota v měsíci
nástupní odd. 08:00 – 11:00  
výstupní odd. 08:00 – 11:15 
14:00 – 15:30
  
nízký stupeň + střední stupeň08:00 – 11:15   
vysoký stupeň 08:00 – 11:15 
14:00 – 15:30
  
zvýšená ostraha  08:00 – 11:00 
SPO pro ženy s poruchami duševními a poruchami chování 09:30 – 11:15 
14:00 – 15:30
  
SPO pro ženy pro výkon ochranného léčení   08:00 – 11:15 
14:00 – 15:30
SPO pro muže pro výkon ochranného léčení   08:00 – 11:15 
14:00 – 15:30