Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Poskytování duchovní služby ve VaÚVZD Opava

Tak jako lidé na svobodě, mají i vězněné osoby právo na poskytování duchovních služeb. Tento institut upravuje § 20 zákona č. 169/1999Sb. o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a § 11 zákona č. 129/2008 Sb. o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn. Duchovní službu má na starost 1. zástupce ředitele VaÚVZD plk. Mgr. Olga Navrátilová. 

Duchovní služba pomáhá vězněným osobám, mimo jiné, zvládnout pobyt za mřížemi a vhodnými formami přispívá k dosažení účelu výkonu trestu. Má podíl na vytváření podmínek pro začlenění vězněných osob do občanského života s možností kontaktu s jejich rodinami. Dále spolupracuje s nevládními charitativními a církevními organizacemi. Duchovní služba je zpravidla vězněným osobám poskytována v podobě pravidelného skupinového sezení, individuálních rozhovorů, hudebních vystoupení proložených slovem, besed, nechybí zde ani mše svaté a pobožnosti božího slova, o které je největší zájem především v období Vánoc, Velikonoc a Svátku zemřelých. Pastorační činnost probíhá buďto v kulturních místnostech nebo ve vězeňské kapli, která je v objektu na Olomoucké ulici. 

K výkonu duchovní služby v místech, kde se vykonává trest odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, jsou oprávněny pouze ty registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu tohoto práva. V rámci zkráceného úvazku v pracovním poměru k VS ČR aktuálně poskytuje duchovní služby jeden kaplan Mgr. Marek Andrzej Pawlica. Ve VaÚVZD Opava poskytují duchovní službu také zástupci níže uvedených církví/náboženských společností:

  • Římskokatolická církev
  • Českobratrská církev evangelická
  • Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

Dále do VaÚVZD Opava docházejí v pravidelných intervalech za účelem poskytování duchovní služby ještě dobrovolní duchovní, a to v rámci Vězeňské duchovenské péče i mimo její rámec.