Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Naše věznice se často zapojuje do různých projektů a aktivit směřující k inovaci práce s odsouzenými. Jedním z nich byl i společný projekt Probační a mediační služby a Vězeňské služby s názvem Křehká šance II. V rámci tohoto projektu se nás dotkly dvě hlavní aktivity a to Komise pro podmíněné propuštění a aktivita Rozvoj restorativní praxe.

Na rozdíl od Komisí pro podmíněné propuštění, které mají svůj pevný řád a formu, byla práce v rámci Rozvoje restorativní praxe velmi různorodá, kreativní, někdy náročná, jindy až úsměvná. První nápady restorativního pracovníka bylo potřeba zvážit, ujasnit si priority a možnosti jak zaměstnanců, tak prostředí věznice. Během více než tří let však vznikla velmi podnětná spolupráce s hmatatelnými výsledky a přesahem do budoucna.

Odsouzené ženy mají oproti odsouzeným mužům jiné specifické problémy. Často se potýkáme s dotazy související s dětmi, partnerským soužitím, absencí kontaktu na další rodinné příslušníky. Tyto a mnohé další problémy se podařilo řešit individuálně s konkrétními odsouzenými v rámci nově vzniklého programu „Náprava vztahů v rodině“, který od roku 2017 provozuje společnost EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Pozitivní ohlasy program sklidil od odsouzených, ale také od našich zaměstnanců a odborné veřejnosti. Jedná se o ojedinělý program v rámci republiky.

V rámci setkání s restorativním pracovníkem byla diskutována další témata práce s odsouzenými. Velmi aktuální je otázka oběti a náprava vzniklé újmy. I k této problematice jsme se postavili čelem a zakomponovali do své práce jednoduchý seminář pro vybranou skupinu odsouzených. Do budoucna máme v plánu spolu s probačními pracovníky používat tento nástroj jako vstupní prvek další individuální práce v rámci přípravy na podmíněné propuštění.

Dle našich možností, možností našich zaměstnanců se snažíme aktivně podílet na osvětě mezi studenty či laickou veřejností. Musíme zmínit besedy s odsouzenými ženami, které jsou pořádány pro žáky základních škol a nově i pro laickou veřejnost. Není ani zapotřebí zmiňovat, že stále probíhá velmi dobrá spolupráce mezi Probační a mediační službou, střediskem Opava, Magistrátem města Opava, neziskovým sektorem a také Slezskou univerzitou v Opavě.

Velmi oceňujeme naše zaměstnance za přijetí myšlenky restorativní praxe a aktivní zapojení do programu. Mnohdy to byla práce nelehká, práce navíc. Projekt Křehká šance II k 30. 4. 2020 končí, a tím i pozice restorativního pracovníka. My však vnímáme tuto práci jako přínosnou a vybrané aktivity zachováme.

Tým pracovníků

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.