Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Příprava podkladů pro soudy rozhodující ve věcech podmíněného propuštění je v rámci jednotlivých okresů značně odlišná. Zřízení komisí by mělo postup sjednotit a zefektivnit. Na základě dohody mezi Vězeňskou službou ČR a Probační a mediační službou ČR o vzájemné spolupráci byla opavská věznice vybrána jako jedna ze tří k ověření možnosti využití pilotního projektu „Komise pro podmíněné propuštění“. Soudce pro účely svého rozhodování v žádostech o podmíněné propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody využívá té podoby podkladů, která je nastavena na základě stávající praxe. Dostává jen hodnocení z věznice, a pokud je případ složitější a vyžaduje dohled nad odsouzeným, vstupuje do něj svým stanoviskem Probační a mediační služba. Příprava podkladů pro rozhodnutí soudu je však v rámci jednotlivých okresů ČR značně odlišná.

Cílem pilotního projektu proto je

  1. vytvořit standardizovaný proces přípravy podkladů potřebných pro rozhodnutí soudu v žádostech o podmíněné propuštění a prostřednictvím tohoto zvýšit efektivitu probační práce s podmíněně propuštěnými v průběhu zkušební doby podmíněného propuštění (tzv. parole),
  2. ověřit vhodnost a účelnost zapojení dalších subjektů do procesu přípravy podkladů pro rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění – např. odborníků na problematiku práce s propuštěnými osobami a oběťmi trestných činů apod.,
  3. zvýšit informační a výpovědní hodnotu podkladů potřebných pro rozhodnutí soudu v žádostech o podmíněné propuštění.

Soud by mohl získat i další informace nejenom o odsouzeném, ale také o poškozených, kteří by se v případě zájmu mohli do procesu také zapojit. Komise tak soudu poskytne už komplexní podklady pro podmíněné propuštění odsouzených ve zcela konkrétní podobě. Komise v počtu pěti členů je tvořena z probačního úředníka, psychologa a speciálního pedagoga věznice a dvou zástupců externích subjektů, které se zaměřují na oblast zacházení s odsouzenými a oběťmi trestných činů. V našem regionu je projekt zaměřen na odsouzené ženy, jejichž počet se v současné době pohybuje okolo 230. Po úvodních školeních se komise sešla v opavské věznici v počtu rozšířeném o zástupce garanta projektu PaMS a zástupce generálního ředitelství VS ČR, aby seznámila přizvaného státního zástupce a soudkyni opavského soudu, která má agendu podmíněných propuštění přidělenou, s cíly projektu a praktickou činností komise. Ve svých dalších sezeních se komise bude zabývat již konkrétními odsouzenými ženami, které byly vytipovány podle daných kritérií. Po vyhodnocení shromážděných materiálů bude rozhodnuto, zda je třeba doplnit další informace nebo se může přistoupit k tzv. parolovému slyšení, tj. vyjádření odsouzené, případně účasti oběti trestného činu. Následně každý člen komise uvede, zda případ doporučí soudu k projednání nebo ne. Zhruba po projednání deseti případů odsouzených žen budou pro generální ředitelství zpracovány výstupy k posouzení smyslu projektu a efektivity práce komise. V Opavě dne 15.6.2010 Zpracovala Bc. Slaná Dagmar tisková mluvčí Věznice a ÚVZD Opava z materiálů poskytnutých PaMS a GŘVS ČR

Sdílet článek

Facebook
Twitter