Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Objekty Vězeňské služby ČR jsou svým charakterem specifické. Specifický je i režim vstupů a omezení předmětů, které není povoleno do těchto objektů vnášet. Každá vstupující osoba je povinna se podrobit vstupní prohlídce příslušníkem VS ČR. Kontroly osob, které vstupují do věznic nebo vazebních věznic, jsou podobného charakteru jako prohlídky osob na letištích. Pro bezproblémový vstup do střeženého objektu Vězeňské služby lze stanovit několik doporučení:

 • při každému vstupu je nutné předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),
 • minimalizovat množství předmětů vnášených do věznice (rozměrná zavazadla, kabelky, batohy apod.), k odložení uvedených zavazadel a nepovolených předmětů případně využívat odkládací skříňky v prostorech vstupu,
 • k urychlení průchodu se doporučuje plně spolupracovat se službu konajícím příslušníkem a před provedením kontroly odložit veškeré kovové předměty, které mohou aktivovat detekční prostředky,
 • u určených předmětů (např. zimní bundy, příruční zavazadla, kabelky) umožnit provedení kontroly pomocí rentgenového zařízení, případně předložit k nahlédnutí. V případě potřeby je příslušník oprávněn požádat o ukázání obsahu zavazadla (obecně platí pravidlo, že kontrolovaná osoba provádí manipulaci se zavazadlem a příslušník pouze vizuálně kontroluje obsah),
 • v případech, kdy detekční rám (případně detekční křeslo-detektor tělních dutin) detekuje přítomnost kovových předmětů, je příslušník oprávněn požádat o odložení kovových předmětů, které návštěvník dosud neodložil nebo o vyzutí obuvi, (která při průchodu detekuje přítomnost kovových předmětů), požádat o zopakování průchodu detekčním rámem nebo provést dohledání signálů detekčního rámu ručním detektorem kovů. Případně může následovat osobní prohlídka.

Pokud u sebe má vstupující osoba nepovolené předměty, které odmítne odevzdat do úschovy, není možné takovéto osobě umožnit vstup do střeženého objektu Vězeňské služby. Mezi předměty se kterými nelze vstup do střeženého objektu Vězeňské služby umožnit patří zejména:

 • zbraně
 • výbušniny
 • drogy
 • alkohol
 • mobilní telefony nebo jiná komunikační zařízení
 • záznamová zařízení