Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu


Vazební věznice Teplice je zřízena Nařízením ministra spravedlnosti č. 6/2000 ke dni 1.1.2001, podle ustanovení § 1 odst.4 zákona č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži, ve znění pozdějších předpisů, jako jedna ze základních organizačních jednotek Vězeňské služby České republiky.

Důvodem zřízení Vazební věznice Teplice je zajištění úkolů Vězeňské služby ČR ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 555/1992 Sb. v dané územní působnosti, která je :

   v oblasti zajištění výkonu vazby u obviněných mužů, žen a mladistvých, včetně příjmu, pro okres Teplice a Děčín v plném rozsahu daném zákona č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, v objektu vazební věznice s ubytovací kapacitou 80 míst pro obviněné. Územní působnost vazební věznice je zakotvena v dané instrukci MS, v oblasti zajištění výkonu trestu odnětí svobody je ubytovací kapacita 81 míst s následující strukturou:

  • 39 míst je vyčleněno pro pracovně zařazené odsouzené, zařazené k výkonu trestu do věznice s ostrahou se středním stupněm zabezpečení, kteří se podílí na pracovních činnostech v objektu vazební věznice, popř. dochází na pracoviště mimo areál vazební věznice.
  • 7 míst vyčleněno pro odsouzené trvale pracovně nezařaditelné ženy, odsouzené k výkonu trestu do věznice s ostrahou se středním stupněm zabezpečení.
  • 6 míst vyčleněno pro odsouzené trvale pracovně nezařaditelné ženy, odsouzené k výkonu trestu do věznice s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení
  • 29 míst slouží k průběžnému umístění odsouzených, kteří byli do vazební věznice umístěni dočasně za účelem soudního jednání atd..

Vazební věznice též zajišťuje nástup odsouzených do výkonu trestu odnětí svobody z civilního života i příjem odsouzených dodaných do výkonu trestu orgány Policie ČR. Výkon trestu odnětí svobody je zabezpečován plně v souladu se zákonem č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů,