Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu


Vazební věznice Teplice je zřízena Nařízením ministra spravedlnosti č. 6/2000 ke dni 1.1.2001, podle ustanovení § 1 odst.4 zákona č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži, ve znění pozdějších předpisů, jako jedna ze základních organizačních jednotek Vězeňské služby České republiky.

Důvodem zřízení Vazební věznice Teplice je zajištění úkolů Vězeňské služby ČR ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 555/1992 Sb. v dané územní působnosti, která je :

   v oblasti zajištění výkonu vazby u obviněných mužů, žen a mladistvých, včetně příjmu, pro okres Teplice a Děčín v plném rozsahu daném zákona č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, v objektu vazební věznice s ubytovací kapacitou 65 míst pro obviněné. Územní působnost vazební věznice je zakotvena v dané instrukci MS, v oblasti zajištění výkonu trestu odnětí svobody je ubytovací kapacita 68 míst s následující strukturou:

 

  • 31 míst je vyčleněno pro pracovně zařazené odsouzené, zařazené k výkonu trestu do věznice s ostrahou se středním stupněm zabezpečení, kteří se podílí na pracovních činnostech v objektu vazební věznice, popř. dochází na pracoviště mimo areál vazební věznice.
  • 2 místa jsou vyčleněna jako nástupní oddíl pro odsouzené, kteří budou ve vazební věznici zařazeni k výkonu trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou se středním stupněm zabezpečení.
  • 4 místa jsou vyčleněna pro pracovně zařazené odsouzené, zařazené k výkonu trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou ve vysokém stupni zabezpečení, kteří se podílí na pracovních činnostech v objektu vazební věznice.
  • 2 místa jsou vyčleněna jako nástupní oddíl pro odsouzené, kteří budou ve VV Teplice zařazeni k výkonu trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení.
  • 4 místa jsou vyčleněna pro odsouzené trvale pracovně nezařaditelné ženy, odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou se středním stupněm zabezpečení.
  • 7 míst vyčleněno pro odsouzené trvale pracovně nezařaditelné ženy, odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení
  • 18 míst je vyčleněno pro přijímací oddíl, který slouží k umisťování odsouzených, kteří nastoupili, nebo byli dodáni do výkonu trestu odnětí svobody a rovněž k průběžnému umístění odsouzených, kteří byli do vazební věznice umístěni dočasně za účelem soudního jednání atd.
  • Ve Vazební věznici v Teplicích je rovněž zřízen krizový oddíl, pro který jsou vyčleněna 2 místa

 

Vazební věznice též zajišťuje nástup odsouzených do výkonu trestu odnětí svobody z civilního života i příjem odsouzených, dodaných do výkonu trestu orgány Policie ČR. Výkon trestu odnětí svobody je zabezpečován plně v souladu se zákonem č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů.