Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

TEPLICE 20.10.2023 (VS ČR) - Zaměstnanci Vazební věznice Teplice se stali již po páté součástí inspirativního projektového dne, který se konal na střední veřejnoprávní škole TRIVIS v Ústí nad Labem. Tato událost měla za cíl přiblížit studentům realitu práce s vězněnými osobami a ukázat jim, jakou roli hraje vězeňský personál při sociální rehabilitaci a resocializaci odsouzených žen a mužů.

Jedním z hlavních cílů tohoto projektového dne bylo vysvětlení, jak funguje resocializační proces u odsouzených žen a mužů ve věznici. Zaměstnanci Vazební věznice Teplice se aktivně podíleli na této akci a představovali studentům svou práci a své povinnosti v rámci vězeňského systému. Součástí tohoto projektového dne byla i přednáška vychovatelky Radky Pernerové, která studentům přiblížila detailní práci vychovatele odsouzených, sdílela své zkušenosti a představila, jaký významný vliv může mít vychovatel v procesu resocializace vězněných osob. Její emocionální a inspirativní příběh zaujal studenty a ukázal jim, že pro odsouzené je prospěšné zejména to, když si osvojí základné návyky, kterými jsou pravidelná práce, udržování kázně a pořádku a smysluplné využívání volného času. Zároveň je odsouzeným v tomto procesu nabízena podpora a vedení odbornými zaměstnanci, aby se mohli vrátit do společnosti jako produktivní a zodpovědní občané. Zaměstnanci Vazební věznice Teplice se stali živým důkazem toho, že práce ve věznici je náročná, ale zároveň důležitá pro spravedlivý a funkční trestní systém. Tato akce měla za úkol osvětlit studentům, že sociální rehabilitace a resocializace odsouzených jsou klíčovými prvky, které mohou pomoci snížit míru recidivy a přispět k bezpečnější společnosti. Celý projektový den byl zážitkem, který studentům otevřel oči a zároveň jim poskytl cenný vhled do světa vězeňského systému a jeho pracovníků. Umožnil studentům lépe porozumět výzvám a přínosům práce v této oblasti a podpořil dialog o tom, jak lze zlepšit trestní systém a resocializaci vězněných osob.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X