Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Teplice 10.května (VS ČR) – Dne 10. května proběhla beseda na téma „Jak bezpečno je v Teplicích“, kterou pořádala Probační a mediační služba v Regionální knihovně v Teplicích. Tato událost přilákala vyjma posluchačů zástupce významných institucí a neziskových organizací, které se angažují ve zlepšování bezpečnosti ve městě.

Vazební věznice hrála jednu z klíčových rolí v této besedě a prezentovala svou činnost a strategie zaměřené na prevenci kriminality a náprav odsouzených jedinců. Jejich úsilí směřuje k zajištění bezpečnosti a snižování míry recidivy v této oblasti. Během besedy byly prezentovány různé programy a iniciativy, které mají za cíl prevenci kriminality a podporu obětí trestných činů. Vazební věznice Teplice představila své programy zacházení a opatření zaměřená na resocializaci vězněných osob, která pomáhá snižovat riziko recidivy. Policie ČR a městská policie Teplice představily svou spolupráci a strategie, které směřují k posílení policejní přítomnosti ve městě a zlepšení komunikace s občany. Důraz byl kladen na prevenci trestné činnosti a rychlé reakce na případné bezpečnostní hrozby. Neziskové organizace White Light a Květina představily své projekty zaměřené na prevenci sociálního vyloučení a podporu mladých lidí. White Light se specializuje na prevenci závislostí a poskytování pomoci lidem s problémy spojenými s drogami, zatímco Květina se zaměřuje na podporu rodin v náročných životních situacích.Během besedy bylo zdůrazněno, že zajištění bezpečnosti v Teplicích vyžaduje společné úsilí a aktivní zapojení všech, nejen výše zmíněných institucí a organizací.

 

Autor D.K.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X