Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Program Grundtvig

V srpnu 2012 jsme podepsali Grantovou smlouvu projektu partnerství Grundtvig v rámci Programu celoživotního učení. Koordinátorem projektu je Kaunaská vazební věznice v Litvě. Partnery jsou Vazební věznice Olomouc a Věznice Liepaja v Lotyšsku. Cílem projektu je vyvinout a implementovat program nácviku sociálních dovedností u odsouzených s cílem pomoci jim adaptovat se na podmínky výkonu trestu, posílit kvality života v sociální oblasti a zajistit účinnou integraci do společnosti po propuštění. 

Jako jeden z nejúčinnějších kroků k úspěšnému návratu do běžného života po skončení trestu může být právě vzdělávací program, jenž je zaměřen právě na ty sociální dovednosti, které odsouzeným tento proces usnadní. Program bude vyvinut v souladu se specifickými potřebami odsouzených a přizpůsoben pro konkrétní prostředí.