Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vazební věznice Olomouc se snaží o vytváření podmínek pro zaměstnávání odsouzených, kteří jsou zde určeni k výkonu trestu. Zaměstnáni jsou jednak v rámci svého vnitřního provozu vazební věznice. Odsouzení pracují na 14 pracovištích (údržba, sklad, prádelna, úklidy, vězeňská a závodní kuchyně, autopark) a zajišťují tak chod vnitřního provozu vazební věznice. Jednotlivá pracoviště jsou řízena pracovníky oddělení logistiky, oddělení vězeňské stráže a oddělení výkonu vazby a trestu. 

Dále je zaměstnávání odsouzených realizováno na základě smlouvy uzavřené mezi podnikatelským subjektem a vazební věznicí. V současné době vazební věznice spolupracuje s pěti soukromými firmami, což vězňům umožňuje pracovat na pracovištích s volným pohybem mimo vazební věznici. Zařazeni jsou převážně na pozicích pomocných dělníků v různých oborech činností. Zájem podnikatelských subjektů je však mnohem větší, než je vazební věznice schopna uspokojit. Celkově lze konstatovat, že míra zaměstnanosti odsouzených je podmíněna úspěšným hledáním možností zaměstnávání, které spočívá hlavně ve vyhledávání vhodných pracovních příležitostí vyplývajících z typů požadovaných prací a aktuálních možností vazební věznice. 

Zaměstnanost se v roce 2023 pohybovala na 96,60 %. Udržení současné hranice zaměstnávání odsouzených osob je věnováno maximální úsilí a tato oblast patří mezi priority Vazební věznice Olomouc.

Kontaktní osoba

Bartošová Eva 
obchodní referent 

e-mail: ebartosova@vez.olc.justice.cz 
tel.: 585 525 361, 585 525 365