Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vzdělávání vězněných osob probíhá na oddělení trestu i na oddělení vazby s cílem zvyšování především všeobecného vzdělávání. 

Záměrem vzdělávacích aktivit s vězni je nejen posilovat jejich zájem o vzdělávání, sebe rozvíjení a sebezdokonalování se, ale rovněž prevence kriminality zaměřená na zprostředkování nových náhledů na chybné postoje a chování a v rámci některých aktivit také prevence asociálního chování orientovaná na posilování morálního uvědomění. Věnují se také dalším tématům snižujícím riziko opětovného selhání. Navíc se a to především u odsouzených rozšiřuje další vzdělávání jejich možnost uplatnění na trhu práce, protože účast vězně ve vzdělávací aktivitě je dlouhodobá a zaměření aktivity je přesně cíleno. Vzdělávací aktivity u odsouzených jsou obsahově primárně zaměřené zejména na snižování rizik identifikovaných nástrojem SARPO, která by v budoucnu mohla vést k opakovanému selhání a návratu do výkonu trestu. Aktivity jsou orientovány zejména na získávání vědomostí potřebných pro aktivní přístup k dalšímu životu po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 

U mladistvých obviněných máme povinnost zajistit jim dokončení povinné školní docházky. V této oblasti vždy spolupracujeme se základní školou, kterou mladistvý obviněný navštěvoval. Na základě stanoveného individuálního plánu se mladistvý účastní individuálního vzdělávání realizovaného právě uvedeným zařízením. 

Vzdělávací aktivity s vězněnými osobami realizují speciální pedagogové, sociální pracovníci a vychovatelé. V roce 2016 odsouzení strávili na aktivitách celkem 775 hodin, obvinění pak 1 429 hodin. 

Naší snahou v oblasti vzdělávání je a nadále bude zaměřit se na zvyšování především všeobecného vzdělávání vězňů, aby, jak už bylo na začátku uvedeno, mohli získané vědomosti co nejlépe uplatnit v běžném životě.

Aktuálně věznice realizuje tyto vzdělávací aktivity

Vzdělávací aktivity s odsouzenými

 • Svět financí
 • Člověk a jeho život
 • Organizované samostudium cizích jazyků
 • Komunikace v moderním světě

Vzdělávací aktivity s obviněnými

 • Člověk a svět práce
 • Člověk a zdraví
 • Právní minimum
 • Gramatika to je věda
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Problémy moderní civilizace
 • Všeobecně vzdělávací cyklus
 • Individuální vzdělávání
 • Historický kroužek
 • Planeta Země
 • Sociální dovednosti