Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Níže uvedená informace týkající se veřejných zasedání ve věznicích je pouze obecného charakteru. Upozorňujeme, že ve Vazební věznici Olomouc žádná taková veřejná jednání neprobíhají.

„V případě nařízeného soudního jednání, které je soudem vyhlášeno jako veřejné jednání, a je konáno ve Vazební věznici Olomouc, je vhodné, aby zájemci o účast na veřejném soudním jednání v dostatečném předstihu požádali o vstup do věznice, a to písemně na adresu věznice nebo emailem na sekretariát ředitele. 

Podmínky vstupu jsou omezeny zejména z bezpečnostních a organizačních důvodů. 

Zájemci o účast na soudním jednání z řad veřejnosti se musí dostavit v dostatečném časovém předstihu, aby mohly být  provedeny úkony nezbytné k umožnění vstupu do prostor věznice. Vstup je povolen pouze na základě prokázání oprávněnosti ke vstupu a po předložení platného dokladu totožnosti. U vstupujících osob bude provedena osobní prohlídka za využití detekčního rámu, případně ručního detektoru kovů. Vnášená zavazadla budou zkontrolována za využití rentgenu nebo vizuálně. Osoby zjevně podnapilé nebo osoby pod vlivem návykových látek a osoby, které odmítnou odevzdat do úschovy nepovolené předměty (např. zbraň, mobilní komunikační nebo záznamové zařízení včetně nosičů dat) nebudou do střeženého objektu vpuštěny.“