Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Do výkonu vazby se zmírněným režimem jsou na základě rozhodnutí odborné komise umísťováni obvinění muži či žerny, kteří nejsou ve vazbě z důvodu, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání a dále ti, jež nejsou obviněni ze závažných trestných činů. I olomoucká vazební věznice navázala na evropský trend zlepšování podmínek osob ve výkonu vazby a ve svých prostorách od 1. 8. 2009 zřídila oddělení vazby se zmírněným režimem. Toto se nám v dané době podařilo realizovat i přes skutečnost, že ubytovací kapacita oddělení výkonu vazby byla trvale překročena o více jak 10%. 

Kapacita oddělení pro obviněné muže je 43, kapacita pro obviněné ženy pak činí 14 míst. Celkově se jedná o  více jak 40 % celkové ubytovací kapacity věznice určené pro ubytování obviněných. 

Oddělení výkonu vazby se zmírněným režimem je koncipováno tak, že obvinění mají v určeném čase cely otevřeny a mohou se tak volně pohybovat ve vymezeném prostoru a stýkat se s ostatními obviněnými, kteří jsou umístěni v tomto oddělení. Součástí tohoto oddělení je i kulturní místnost, na které mají obvinění k užívání, z důvodu podporování samoobslužných činností, rychlovarnou konvici a mikrovlnou troubu. Z důvodu účelného trávení volného času je jim v době osobního volna k dispozici např. stůl pro hraní stolního tenisu, různé stolní společenské hry, šipky apod. Obvinění si na celách a společných prostorách tohoto oddělení sami uklízí a udržují pořádek. Samozřejmostí je i nabídka vzdělávacích, preventivně výchovných, sportovních a zájmových programů, které s nimi realizují odborní zaměstnanci našeho oddělení (speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník, vychovatel), ale také vrchní dozorci a dozorci. Obvinění se také podíleli na projektu Humanita, v rámci kterého odstraňují padělaná loga značkových firem na ošacení, které je pravomocně propadlé či zabrané a které bude po jeho úpravě předáno ČČK k humanitárním účelům.