Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Podmínky přijetí odsouzených k výkonu trestu a další informace. Odsouzení jsou přijímáni do výkonu trestu po ověření jejich totožnosti a na základě těchto dokumentů:

  • písemného nařízení výkonu trestu, vydaného soudem na jeho základě,
  • písemné výzvy k nastoupení do výkonu trestu vydané soudem,
  • písemného příkazu k dodání odsouzeného do výkonu trestu vydaného soudem, které musí být opatřeny podpisem soudce, příp. pověřeného soudního úředníka a úředním razítkem soudu.

Nástup výkonu trestu odnětí svobody stanovuje příslušný soud, a to včetně uvedení termínu a konkrétní věznice. Příjem odsouzených k výkonu trestu se provádí v příjmových věznicích – jednou z nich je Vazební věznice Olomouc. Při přijetí do věznice se u odsouzeného provede osobní prohlídka, a to osobou stejného pohlaví, též se provedou potřebná hygienická a protiepidemická opatření. Při přijetí do výkonu trestu je odsouzený poučen o svých právech a povinnostech, které má během výkonu trestu odnětí svobody. 

Pozn.: Další podrobné informace týkající se přijímání osob do výkonu trestu odnětí svobody upravuje Vyhláška MS č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody.