Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Podmínky a pravidla pro přijímání balíčků

Obviněný má nárok na přijetí balíčku 1x za 3 měsíce do hmotnosti 5 kg . Mladistvý obviněný má nárok na přijetí balíčku 1x za 2 měsíce do hmotnosti 5 kg. 

Balíčkem se rozumí zásilka s potravinami a věcmi osobní potřeby, zásilka obsahující oděv, prádlo a obuv zasílané za účelem jejich výměny, zásilka s knihami, denním tiskem, časopisy a věcmi potřebnými k vedení běžné korespondence a zásilka s hygienickými potřebami. Za balíček se považuje též písemné sdělení, pokud jsou k němu přiloženy potraviny nebo věci osobní potřeby, popřípadě též zásilka s knihami, denním tiskem, časopisy a věcmi potřebnými k vedení běžné korespondence obsahující věci osobní potřeby či potraviny. Právo na přijetí balíčku vzniká obviněným okamžikem počátku výkonu vazby. Obvinění mohou přijmout jeden balíček do hmotnosti pěti kilogramů jedenkrát za tří měsíce. Toto omezení se nevztahuje na zásilky s oděvem, prádlem a obuví, s knihami, denním tiskem, časopisy a věcmi potřebnými k vedení běžné korespondence a na zásilky s hygienickými potřebami. 

Balíčky s potravinami a věcmi osobní potřeby jsou do věznice zasílány zpravidla poštou, na základě vystaveného „Potvrzení o právu na přijetí balíčku“, jehož převzetí obvinění stvrzují svým podpisem. 

Balíček nesmí obsahovat věci, které jsou v rozporu s účelem výkonu vazby: cennosti, peníze, zbraně a střelivo, mobilní telekomunikační techniku, telekomunikační a radiokomunikační techniku, záznamovou a výpočetní techniku a její součásti, návykové látky včetně rostlin nebo chemikálií k jejich přípravě, jedy, výbušné nebo pyrotechnické látky, výbušné předměty, nástražné výbušné systémy, léčiva, alkoholické nápoje (včetně piva), výrobky obsahující líh a jiné těkavé látky, výrobky ve skleněném obalu, potraviny podléhající rychlé zkáze, výrobky v tlakových nádobách (spreje), tiskoviny nebo materiály propagující národností, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, fašismus a podobná hnutí, násilí a hrubost, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití návykových látek, jedů, výbušnin, zbraní a střeliva. 

V balíčku nelze zasílat potraviny, které podléhají rychlé zkáze nebo mají povahu epidemiologicky rizikových potravin, přičemž jde zejména o maso a výrobky z masa, včetně masa drůbežího a rybího, veškeré vnitřnosti, zabíjačkové výrobky, šunky a měkké salámy, játrové sýry, játrovky nebo čajovky, huspeniny, vejce, majonézy a výrobky s majonézou, mléko, včetně mléka koz a ovcí, mléčné výrobky, které neprošly tepelnou úpravou – šlehačky, smetany, máslo, tvarohy, pribináčky apod., lahůdkářské výrobky – saláty, včetně zeleninových, chlebíčky, pomazánky, aspiky, obložené housky, bagety apod., měkké cukrářské výrobky, veškeré dorty, rolády, záviny a buchty, zmrzlinářské výrobky, ovoce a zelenina s narušenou strukturou, včetně porcovaných, které nemají obvyklý vzhled a vlastnosti, zahradní a lesní ovoce – jahody, maliny, borůvky, ostružiny apod., výrobky z luštěnin, včetně sójových (sójové nápoje, zakysané výrobky, Tofu, Tempeh apod.), naklíčená semena, naklíčené obiloviny nebo olejniny, zmrazené ovoce a zelenina a výrobky z nich, které neprošly tepelnou úpravou, potraviny, které se musí tepelně upravovat nebo ohřívat, chlazená nebo mražená jídla, polokonzervy. 

V balíčku dále nelze zasílat balené potraviny, u kterých nelze při přepravě a uložení dodržet stanovené skladovací podmínky a jejichž datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti je kratší než obvyklá doba potřebná k předání balíčku. Datum použitelnosti a minimální trvanlivosti popř. též podmínky skladování stanoví výrobce a jsou uvedeny na obalu. V případě zaslání výše uvedených nepovolených věcí budou tyto odeslány na náklady příjemce balíčku zpět odesílateli, popřípadě budou předány příslušným orgánům činným v trestním řízení k dalšímu opatření. 

Balíčkem lze zasílat tabákové výrobky označené pouze českou tabákovou nálepkou. Tabákové výrobky označené jinou než českou tabákovou nálepkou nebo tabákové výrobky nálepkou neoznačené se obviněným nepředají. Balíček zaslaný mladistvým (nedovršili 18. rok věku) nesmí obsahovat tabákové výrobky.