Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Důvody a podmínky pro přemísťování odsouzených osob.

U obviněných

 • Z rozhodnutí či na základě souhlasu orgánu činném v trestním řízení.

U odsouzených

1) na dobu přechodnou

 • na dožádání policejního orgánu schválené ředitelem příslušného útvaru Policie nebo ředitelem Úřadu kriminální služby policie a vyšetřování Policejního prezidia
 • na příkaz státního zástupce nebo předsedy senátu, který potřebuje odsouzeného vyslechnout
 • není-li možné ve věznici, kde odsouzený vykonává trest, zabezpečit uplatnění přiměřených omezení ve smyslu § 27 odst. 4 ZVTOS
 • na návrh lékaře za účelem poskytnutí potřebné zdravotní péče
 • na návrh ředitele věznice z důvodů zvláštního zřetele
 • za účelem účasti na občanskoprávním řízení před soudem

2) na dobu nikoliv přechodnou

 • rozhodnutím GŘ VS z důvodů hodných zvláštního zřetele v zájmu zabezpečení plnění účelu výkonu trestu nebo zabezpečení plnění úkolů VS
 • po vzájemné dohodě ředitelů věznic stejného základního typu uplatňujících obdobné programy zacházení s odsouzenými za účelem prohloubení výchovného vlivu výkonu trestu nebo na základě kladného rozhodnutí o žádosti odsouzeného nebo jemu blízkých osob
 • ze závažných bezpečnostních důvodů

3) dále za účelem

 • pracovního zařazení
 • vzdělávání ve školském vzdělávacím středisku
 • výkonu nařízeného ochranného léčení v ústavní formě ve výkonu trestu ve specializovaných odděleních
 • na základě organizačních a systémových opatření VS ČR

O žádosti osoby blízké odsouzenému se rozhodne pouze v případě, že se odsouzený k této žádosti připojí a dodrží následující postup

 • o přemístění do jiné věznice odsouzený požádá prostřednictvím kmenové věznice, ve které si aktuálně odpykává trest odnětí svobody,
 • kmenová věznice vyplní potřebný tiskopis k přemístění a společně s žádostí odsouzeného toto postoupí řediteli věznice, do které odsouzený žádá o přemístění,
 • ředitel se zdůvodněním svého stanoviska vrátí zpět žádost odsouzeného do kmenové věznice, která s výsledkem rozhodnutí odsouzeného prokazatelně seznámí.