Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OLOMOUC 27. března (VS ČR) – Třetím největším oddělením ve Vazební věznici Olomouc je oddělení výkonu vazby a trestu, které se jako jediné oddělení skládá jak z občanských zaměstnanců tak z příslušníků.

Celkový počet tabulkových míst na oddělení je 64,8, z tohoto počtu je stanoveno pro občanské zaměstnance 16, 8 a pro příslušníky 48 míst. Příslušníci a občanští zaměstnanci především zajišťují každodenní kontakt s vězněnými osobami a plní stanovený účel výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. Oddělení výkonu vazby a trestu komplexně zajišťuje a koordinuje dozorčí službu, realizuje plnění práv a povinností obviněných a odsouzených např. návštěvy, příjem balíčků, nákupy potravin, věcí osobní potřeby, denního tisku a časopisů, koupání, výměnu prádla, duchovní a sociální služby, psychologickou pomoc obviněným, odsouzeným, příslušníkům a občanským zaměstnancům.

Při zabezpečení výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody jsou u obviněných a odsouzených realizována pouze taková opatření, která jsou nutná k zajištění účelu výkonu vazby a trestu odnětí svobody, bezpečnosti, ochraně života a zdraví osob a majetku věznice, a to všemi dostupnými zákonnými prostředky. Zaměstnanci oddělení stanovenými opatřeními chrání životy obviněných a odsouzených a v případě jejich sebepoškození či pokusu sebevraždy zabezpečuje poskytnutí první pomoci, krizovou intervenci a prvotní lékařské ošetření.

Ve spolupráci s ostatními odděleními zajišťuje oddělení protidrogovou prevenci, kooperuje při realizaci programů zacházení vězněných osob, vymezuje způsob a podmínky zacházení s obviněnými a odsouzenými tak, aby byl zmírněn negativní dopad jejich izolace, ale také zvýšena pravděpodobnost jejich dalšího řádného života po návratu do občanské života za současného efektu vytvoření motivace k pozitivnímu chování a komunikaci při kontaktu s druhými osobami.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X