Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OLOMOUC 24. dubna (VS ČR) – Na oddělení správním je systemizováno 8 zaměstnanců, kteří vedou administrativně agendy související s výkonem vazby a trestu odnětí svobody.

Oddělení správní zabezpečuje podmínky pro plnění úkolů vazební věznice na úsecích všeobecné i vězeňské administrativy, evidence a statistky vězněných osob a administrativy spojené s přemísťováním obviněných a odsouzených. Důsledně dbá na to, aby v osobních spisech osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody byly doklady stanovené zákony, interními předpisy a aby tyto doklady měly všechny stanovené náležitosti. Dále plní ohlašovací povinnost stanoveným orgánům, zajišťuje agendu spojenou s vnitřní diferenciací odsouzených, poskytuje informace o vězněných osobách oprávněným žadatelům, zajišťuje příjem a distribuci datových zpráv a doručuje a odesílá korespondenci vězněných osob.

red

Sdílet článek

Facebook
Platforma X