Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OLOMOUC 9. května (VS ČR) – jako další ryze civilní oddělení se Vám představí personální oddělení Vazební věznice Olomouc.

Název „Personální oddělení“ vychází z HR (human resources) - latinského persona = osoba“, modernějším termínem je označení „Řízení lidských zdrojů“.  

S tím souvisí celé spektrum činností ve vztahu k zaměstnancům ve služebním poměru a pracovním poměru. Mezi hlavní činnosti patří zejména:

  • Nábor a přijímání nových zaměstnanců do pracovního či služebního poměru, prezentace Vězeňské služby ČR a zajištění náborových akcí v rámci spolupráce se vzdělávacími institucemi a širokou veřejností.
  • Adaptace nových zaměstnanců na nové pracovní prostředí, ale také snaha o stabilizaci zaměstnanců stávajících.
  • Řízení a zajištění profesního rozvoje a růstu zaměstnanců, plánování zákonných školení a dalšího doplňkového vzdělávání.
  • Plnění povinností zaměstnavatele dle příslušných právních předpisů vůči zaměstnancům, včetně úkolů, plynoucích z pracovního či služebního poměru –vyřizování žádostí zaměstnanců, výběrová řízení na volná pracovní či služební místa, vedení osobních spisů, zpracování celé personální agendy, včetně sjednání smluv v pracovním poměru, vyhotovení rozhodnutí u služebního poměru, nastavení peněžních náležitostí zaměstnancům apod.
  • Aplikace aktuálně platné legislativy, včetně sledování změn právních předpisů pro potřeby personální práce vedoucích zaměstnanců.
  • Průběžné vyhodnocování pracovní atmosféry a zpracování návrhů na zlepšení firemní kultury.
  • Vedení personálních statistik z různých oblastí personální práce pro potřebu rozhodování vedení vazební věznice a vedení Vězeňské služby ČR.
  • Zpracování podkladů pro personální strategii a personální plán vazební věznice.

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že je třeba zajistit dokonalou provázanost informací a činností mezi oddělením personálním a ostatními odděleními. Nezbytná je úzká spolupráce s vedoucími jednotlivých oddělení, koordinace činností, komunikace, plánování všech dalších činností, týkajících se lidských zdrojů.

 

V dnešní nelehké době se stále více projevuje zvyšující se míra fluktuace a nemožnost získání nových kvalitních zaměstnanců, čímž každoročně dochází ke zvyšování počtu neobsazených systemizovaných míst.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X