Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OLOMOUC 11. dubna (VS ČR) – Jako první civilní oddělení Vám v dnešním seriálu představíme oddělení logistiky.

Oddělení logistiky zajišťuje celkovou správu a údržbu všech nemovitostí i technických zařízení ve vazební věznici, zajišťuje materiální zabezpečení zaměstnanců i vězněných osob, zajišťuje stravování zaměstnanců i vězněných osob a také správu veškerého majetku a zásob.

Celkový počet tabulkových míst na oddělení je 22. Tito občanští zaměstnanci jsou podle zaměření vykonávaných činností zařazeni do 4 referátů:

 

1) Referát materiálně technického zabezpečení a služeb má v kompetencích:

 • zajišťování nákupů veškerého majetku a zásob,
 • zajišťování účetní evidence, skladování a výdeje majetku a zásob,
 • zajišťování vystrojování příslušníků a občanských zaměstnanců,
 • zajišťování vystrojování odsouzených a obviněných,
 • zajišťování činnosti lokální prádelny.

 

2) Referát stravování a výživy má v kompetencích:

 • zabezpečování provozu ve stravovacích zařízeních,
 • příprava stravy pro zaměstnance,
 • příprava stravy pro vězněné osoby,
 • zajišťování zásobování potravinami a jejich uložení ve skladech,
 • vedení evidence potravin a materiálů stravovací služby.

 

3) Referát zabezpečovacích a komunikačních technologií má v kompetencích zajišťování funkčnosti a provozuschopnosti veškeré telekomunikační a signálně zabezpečovací techniky:

 • telefonní, faxové a radiové spojení,
 • kamerový systém,
 • systém hlásek,
 • systém tísňových hlásičů,
 • elektronický zabezpečovací systém venkovní i vnitřní,
 • elektronický požární systém,
 • zavazadlové RTG,
 • detekční rámy,
 • detekční kabel,
 • mikrovlnné bariéry.

 

4) Referát stavební má v kompetencích

 • zajišťování údržby nemovitého i movitého majetku formou investiční výstavby a dodavatelských oprav,
 • zajišťování údržby vnitřního zařízení svépomocí v rámci střediska údržby,
 • zajišťování hospodárného a bezporuchového provozu všech energetických a vodohospodářských zařízení,
 • zajišťování plnění ekologických úkolů a úkolů odpadového hospodářství věznice,
 • zajišťování provádění pravidelných revizí, kontrol a zkoušek všech určených zařízení.

K plnění výše uvedených úkolů je ve vazební věznici zřízeno 15 střežených pracovišť tzv. vnitřní režie, na kterých pod vedením vedoucích pracovišť z řad zaměstnanců oddělení logistiky pracuje cca 40 pracovně zařazených vězněných osob.

 

red

Sdílet článek

Facebook
Platforma X