Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OLOMOUC 17. dubna (VS ČR) – V dnešním seriálu Vám přiblížíme činnosti druhého největšího civilního oddělení, oddělení ekonomického.

Činnost na ekonomickém oddělení zahrnuje různorodou a rozmanitou práci, týkající se zejména správy přiděleného rozpočtu a realizace veškerých finančních a rozpočtových operací vazební věznice.

Jednou z nejdůležitějších činností je vedení účetnictví vazební věznice včetně pravidelných měsíčních a ročních uzávěrek, řádné inventarizace finančního majetku a realizace veškerého bezhotovostního a hotovostního platebního styku a s tím související evidenci a zpracovávání vydaných, přijatých a dalších dokladů, a to jak v hlavní činnosti, tak v rámci pracoviště střediska hospodářské činnosti.

Nedílnou součástí prací oddělení je mzdová agenda, do které se řadí činnosti spojené s odměňováním všech zaměstnanců. To zahrnuje propočet, vypracování a výplatu mezd, služebního příjmu a veškerých odměn občanských zaměstnanců, příslušníků a pracovně zařazených odsouzených osob a s tím také související zákonné odvody vůči státním institucím a spolupráce s nimi.

Další činností na ekonomickém oddělení je evidování veškerých finančních prostředků vězněných osob umístěných ve vazební věznici, tj. příjmy, převody, výdaje, pohledávky v živém stavu, cizí pohledávky a pohledávky po propuštění a také jejich vymáhání.

Dále se ekonomické oddělení zabývá zaměstnáváním vězněných osob vykonávajících trest odnětí svobody, ve 2 variantách, a to uvnitř věznice a u podnikatelských subjektů mimo vazební věznici.

Neméně důležitými činnostmi jsou úprava, výpočet a vyplacení cestovních náhrad, veškerá agenda týkající se odškodňování pracovních a služebních úrazů zaměstnanců a vězněných osob, řešení škodních událostí, průběžné kontroly oddělení a další.

 

red

Sdílet článek

Facebook
Platforma X