Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OLOMOUC 25. května (VS ČR) – Dnes příslušníci navštívili v rámci edukačního programu „Moje město“ MŠ Střední Novosadskou v Olomouci.

Děti se ve školce seznamují se svým městem Olomouc, jehož součástí je i vazební věznice. Všeobecné poznatky jsou však pro některé děti těžko uchopitelné a snáze se učí prožitkem. To byl jeden z hlavních důvodů, proč nás mateřská škola oslovila a požádala o návštěvu. Děti jsou ve školce vedeny k tomu, aby se od útlého věku snažily být dobrými lidmi. Od roviny mezilidských vztahů až po péči o okolí, v němž žijí. Součástí toho všeho je velkou měrou i mravní výchova. Pravdou však zůstává, že děti nejsou moc seznamovány se skutečností, že ve společnosti jsou za porušování pravidel udělovány tresty, na jejichž plnění pak dohlíží Vězeňská služba ČR. V rovině předškolní výchovy a vzdělání tomuto tématu není věnována velká pozornost. Policii, hasiče, záchranáře děti znají, avšak vězeňskou službu potažmo věznici znají mnohem méně nebo vůbec. Naši příslušníci si s dětmi povídali o tom, jak věznice vypadá, za jakých podmínek se v ní člověk ocitne a jaký je následně průběh výkonu trestu. Děti si mohly prohlédnout vybrané donucovací prostředky a eskortní vozidlo. Za úspěšné složení puzzle a pexesa s vězeňskou tématikou byly odměněni.

red

Sdílet článek

Facebook
Platforma X