Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OLOMOUC 16. srpna (VS ČR) – Od 1. května 2022 byl ve Vazební věznici Olomouc zahájen projekt z oblasti postpenitenciární péče „Podané ruce mentora“, který je zaměřen na podporu a pomoc vězněným osobám před jejich propuštěním z výkonu trestu a doprovázení při jejich pobytu na svobodě.

Projekt, který vznikl za podpory Norských fondů, je realizován prostřednictvím zapsaného spolku Vězeňská duchovenská péče. Kromě Vazební věznice Olomouc jsou do něj zapojeny také Věznice Odolov, Jiřice a Vinařice. Tým školených mentorů ve spolupráci s určenými odbornými zaměstnanci navštěvuje odsouzené půl roku před jejich propuštěním na svobodu a dalšího půl roku jsou jednotliví mentoři se svými klienty dále v kontaktu. Hlavní pilíře této spolupráce spočívají v podpoře a doprovázení v oblasti zaměstnávání, financí, rodinných vztahů, bydlení, ale i psychické a spirituální. V průběhu dvou let bude do tohoto projektu zapojeno v každé věznici na 30 odsouzených. Cílem projektu „Podané ruce mentora“ je tedy pomoc propuštěným z výkonu trestu, kteří se musí vypořádat s mnoha překážkami a tento přechod a svůj život na svobodě zvládnout. Je to pro každého z nich velice náročné období, které sebou nese největší rizika možné recidivy. Díky dobré spolupráci a podpoře, kterou tento projekt ve Vazební věznici Olomouc má, může tak pomoci lidem, kteří by museli tuto situaci zvládnout sami.

 

Mgr. Otto Broch

hlavní mentor projektu ve Vazební věznici Olomouc

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X