Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OLOMOUC 23. prosince 2021 (VS ČR) – V průběhu téměř tří let realizovala Vazební věznice Olomouc stavební akci „Oprava hydroizolace a fasády ohradní zdi“.

Vzhledem ke špatnému technickému stavu ohradní zdi, kdy vlivem vzlínající zemní vlhkosti docházelo k degradaci omítky a zdiva, jsme se rozhodli realizovat rozsáhlou opravu.

Po zhotovení projektové dokumentace odbornou firmou probíhala oprava ve třech realizačních etapách v průběhu několika let. Rozsah prací byl opravdu velký. Zahrnoval odkopání terénu, provedení svislé hydroizolace v celé délce ohradní zdi, osekání degradovaných omítek, odsolení zdiva formou obětované omítky, vyčištění spár zdiva, provedení štukové omítky, restaurování pískovcových soklů a závěrečný nátěr fasádní barvou.

Jednotlivé práce byly již od fáze zpracování projektové dokumentace vzhledem k památkové ochraně objektu i umístění areálu věznice v širším pásmu městské památkové rezervace pod dohledem pracovníků Národního památkového ústavu. Jejich stanovisko bylo součástí projektové dokumentace, účastnili se všech kontrolních dnů na stavbě ve všech časových etapách, prováděli kontrolu provádění stavebních, štukatérských a restaurátorských prací, schvalovali konečný barevný odstín fasádního nátěru.

 

red

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X