Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OLOMOUC 4. března 2022 (VS ČR) – V průběhu roku 2021 jsme převzali objekt na Hněvotínské ulici prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byl nabídnut organizačním jednotkám státu objekt na Hněvotínské ulici č. 6 v Olomouci, který do té doby využívala pro svoje účely Celní správa.

Po prohlídce objektu, bylo zjištěno, že jeho poloha vůči věznici, jeho stav, velikost a dispozice odpovídají našim požadavkům a případným potřebám. Následně tedy byla zaslána žádost ohledně získání příslušnosti hospodařit s touto nemovitostí, zpracována požadovaná informace pro ÚZSVM o předpokládaném využití objektu, předpokládaných provozních a finančních nákladech na úpravu a opravy pro potřeby vazební věznice. Vězeňská služba ČR pak byla zařazena mezi zájemce o převzetí objektu.

Žádosti bylo ze strany úřadu nakonec vyhověno, byly připraveny technické, administrativní i účetní podklady a 30. 9. 2021 došlo k fyzickému předání a převzetí tohoto objektu do majetku Vězeňské služby ČR a do správy Vazební věznice Olomouc.

Prvními kroky vedení vazební věznice ve správě tohoto objektu, bylo sjednání nových smluv s dodavateli energií a vody, včetně jejich dodávek. Byly provedeny všechny potřebné revize, kontroly a zkoušky na technických zařízeních. Objekt byl převzat vyklizený, ale delší čas, kdy nebyl užíván, se projevil hlavně na stavu přilehlého pozemku a přístupových komunikacích, které bylo potřeba vyčistit, upravit přerostlou zeleň apod. To bylo provedeno ještě do konce roku 2021.

V interiéru byly plánované opravy a údržba zahájeny v únoru 2022. Postupně se upraví elektroinstalace, opraví se omítky, odstraní se stávající malba a nahradí se novou, vymění se osvětlovací prvky, dveřní zárubně a dveřní křídla, zrepasuje se dřevěné schodiště.

Jednotlivé místnosti se postupně vybaví nábytkem, drobnými elektrospotřebiči a textiliemi tak, aby byly následně připraveny k užívání. Stavební práce a činnosti spojené s údržbou objektu jsou prováděny vězněnými osobami pracovně zařazenými na údržbě stavebního referátu oddělení logistiky vazební věznice.

 

red

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X