Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OLOMOUC 7. února (VS ČR) – Náboru příslušníků je ve Vazební věznici Olomouc věnována velká pozornost, ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami jako jsou jednotliví vedoucí oddělení, zástupce vedoucího oddělení vězeňské stráže pro služební přípravu, psychologové a zaměstnanci zdravotnického střediska.

Vazební věznice využívá možnost centrální inzerce na stránkách vězeňské služby i inzerce na celostátních i regionálních personálních portálech, inzerce v dopravních prostředcích MHD a v neposlední řadě byla také zahájena spolupráce se Střední školou veřejnoprávní TRIVIS v Prostějově. Celkem bylo v loňském roce zpracováno 363 žádostí o přijetí do služebního poměru, z toho bylo zahájeno přijímací řízení se 198 uchazeči. Počet zájemců o služební poměr, počet zahájených přijímacích řízení a počet přijatých uchazečů se každoročně mírně navyšuje. Nicméně ve srovnání s předchozím obdobím došlo v loňském roce opět k navýšení rozdílu mezi počtem příslušníků, kteří ukončili služební poměr a počtem přijatých uchazečů. Nevýhodou pro nábor nových zaměstnanců je i trh práce v Olomouckém kraji, kdy je nízká nezaměstnanost a volní uchazeči si můžou vybírat z více nabídek. I přes tyto negativní statistické ukazatele se však všichni zainteresovaní zaměstnanci aktivně věnují náboru nových zaměstnanců.

red

Sdílet článek

Facebook
Platforma X