Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vazební věznice a ÚPVZD Brno

Zdravotní péče

Zdravotní péči obviněným, odsouzeným a chovancům umístěným ve Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno zajišťuje především zdravotnické středisko VVaÚpVZD Brno nebo přímo Vězeňská nemocnice Brno.

Nemocnice s ambulantními službami (dále jen „nemocnice) poskytuje a zajišťuje preventivní, diagnostickou, léčebnou a posudkovou péči vězněným osobám ve výkonu vazby, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, chovancům, zaměstnancům Vězeňské služby ČR, případně dalším osobám v rozsahu a podle zásad stanovených služebními a obecně platnými předpisy. Podle indikace též v součinnosti s mimovězeňskými zdravotnickými zařízeními v rámci lůžkové i ambulantní části vězeňské nemocnice, zdravotnického střediska, zabezpečovací detence. Aktivně se podílí na plnění úkolů v péči o vytváření a ochranu životních a pracovních podmínek /ochrana veřejného zdraví/ ve vazební věznici a na zabezpečení plné dostupnosti poskytovaných zdravotnických služeb, včetně hygienických a protiepidemických opatření.

I. Lůžková část

Akutní lůžková péče standardní je poskytována v oboru infekčního lékařství, vnitřního lékařství a psychiatrie. Následná lůžková péče je poskytována v oboru následné lůžkové péče všeobecné a následné péče pneumologie a ftizeologie. Zdravotnická dopravní služba: (3 sanitní vozidla, 2 infekční vozidla).

 

II. Ambulantní část   

Poskytování zdravotní péče v oboru – psychiatrie, vnitřní lékařství, kardiologie, urologie, infekční lékařství, gastroenterologie, dermatovenerologie, oftalmologie,  otorinolaryngologie, neurologie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, klinický psycholog, nutriční terapeut, pneumologie a ftizeologie, adiktologie, radiologie a zobrazovací metody, fyzioterapie.   

 

III. Zdravotnické středisko

Poskytování zdravotní péče v oboru všeobecné praktické lékařství, stomatologie.

Brno - vězeňská nemocnice