Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Odsouzení jsou zaměstnáváni v souladu se zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a odměňováni dle příslušného nařízení vlády. Oddělení Zaměstnávání vězněných osob se intenzivně věnuje zajištění možnosti pracovního zařazení vězněných osob. Zaměstnávání vězněných osob je realizováno jak ve vnitřním provozu VVaÚpVZD Brno, tak v rámci provozovny střediska hospodářské činnosti věznice u cizích subjektů.

Na začlenění odsouzených do pracovního procesu a vytvoření základních pracovních návyků je ve vazební věznici kladen velký důraz, neboť většina odsouzených před nástupem do vězení nepracovala nebo pracovala jen krátkodobě a základní potřeby své existence ve společnosti si obstarávala trestnou činností. Zejména u recidivistů je začlenění do pracovní činnosti významným prvkem pro uplatnění se ve společnosti.

Začlenění odsouzeného do práce má pro něho samotného i stát značný ekonomický význam. Nejenom, že se tím snižují výdaje ze státního rozpočtu, neboť pracující odsouzený se podílí částí své odměny na úhradě nákladů výkonu trestu, výkonu dalších rozhodnutí a nákladů soudního řízení, ale i na zajištění vyživovacích povinností vůči své rodině, je plátcem sociálního a zdravotního pojištění i daně z příjmů. Zároveň si také pracující odsouzený zlepšuje i vlastní ekonomickou situaci, neboť část jeho pracovní odměny, která zbývá po provedení zákonných srážek, se rozdělí na kapesné a úložné, což má pro odsouzeného taktéž finančně ekonomický a motivační význam.