Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Odsouzení jsou zaměstnáváni v souladu se zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a odměňováni dle nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody. Oddělení Zaměstnávání vězněných osob se intenzivně věnuje zajištění možnosti pracovního zařazení vězněných osob. Zaměstnávání vězněných osob je realizováno jak ve vnitřním provozu VVaÚpVZD Brno, tak v rámci provozovny střediska hospodářské činnosti věznice u cizích subjektů.

Na začlenění odsouzených do pracovního procesu a vytvoření základních pracovních návyků je ve vazební věznici kladen velký důraz, neboť většina odsouzených před nástupem do vězení nepracovala nebo pracovala jen krátkodobě a základní potřeby své existence ve společnosti si obstarávala trestnou činností. Zejména u recidivistů je začlenění do pracovní činnosti významným prvkem pro uplatnění se ve společnosti.

Začlenění odsouzeného do práce má pro něho samotného i stát značný ekonomický význam. Nejenom, že se tím snižují výdaje ze státního rozpočtu, neboť pracující odsouzený se podílí částí své odměny na úhradě nákladů výkonu trestu, výkonu dalších rozhodnutí a nákladů soudního řízení, ale i na zajištění vyživovacích povinností vůči své rodině, je plátcem sociálního a zdravotního pojištění i daně z příjmů. Zároveň si také pracující odsouzený zlepšuje i vlastní ekonomickou situaci, neboť část jeho pracovní odměny, která zbývá po provedení zákonných srážek, se rozdělí na kapesné a úložné, což má pro odsouzeného taktéž finančně ekonomický a motivační význam.