Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ústav pro výkon zabezpečovací detence

Ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno se nachází v rámci areálu Vazební věznice Brno a slouží jako nástupní pro všechny muže i ženy, jimž byla uložena zabezpečovací detence. Zabezpečovací detence je „nejpřísnější“ druh ochranného opat­ření. Je prostředkem ochrany společnosti před zvlášť nebezpečnými duševně nemocnými osobami (popř. i před osobami závislými na návykových látkách), u nichž nemůže splnit svůj účel ochranné léčení. Ochrana společnosti, jako hlavní účel zabezpečovací detence.

Vnější a vnitřní ostrahu ústavu, kontrolu došlých zásilek určených chovancům, eskortní službu včetně úkonů s ní spojených a dodržování stanovených podmínek výkonu zabezpečovací detence zajišťuje Vězeňská služba.

Výkon zabezpečovací detence v mnohém připomíná výkon ústavního ochranného léčení s tím rozdílem, že u většiny chovanců detenčního ústavu se nepředpokládá, že by (vzhledem k závažnosti psychické poruchy) byli schopni pobytu na svobodě. Proto jsou činnostní a denní programy chovanců vypracovávány tak, aby především zajišťovaly smysluplné a efektivní využití dne, jakož i volného času chovanců. Cílem je zmírnění napětí a stresu za současného pozitivního působení na jejich psychiku a chování.

V detenčním ústavu působí odborní zaměstnanci, jimiž jsou psychologové, speciální pedagogové a další odborníci, kteří po odborné stránce zajišťují plnění účelu zabezpečovací detence (lékař-psychiatr, vychovatelé-terapeuti, vychovatelé, sociální pracovník, pedagog volného času, vězeňský kaplan, adiktolog).