Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Dle Zákona o výkonu vazby a Zákona o výkonu trestu odnětí svobody má každý obviněný a odsouzený právo na poskytování stravy ve vězeňském zařízení. Obviněným a odsouzeným se poskytuje pravidelná strava 3 x denně za podmínek a v hodnotách, které odpovídají udržení zdraví a přihlížejí k jeho zdravotnímu stavu, věku a obtížnosti vykonané práce. V rozsahu, v jakém to umožňuje provoz věznice, se přitom přihlíží i k požadavkům kulturních a náboženských tradic vězněných osob.

V roce 2020 bylo v ústavní kuchyni Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno svařeno celkem 476 055 porcí stravovacích dávek a 116 258 dietních porcí. Strava pro obviněné a odsouzené je zajišťována v požadovaném množství a kvalitě. Stížnosti na stravu byly jen ojedinělé.  

Léčebná výživa včetně konkrétní diety a její druh přiznává vězněné osobě ošetřující lékař na základě zhodnocení jejího aktuálního zdravotního stavu a současně rozhodne o době, na kterou se léčebná výživa vězněné osobě přiznává. Skladbu jednotlivých diet určuje nutriční terapeut. Každá dieta splňuje stanovené nutriční hodnoty s ohledem na konkrétní potřeby pacienta, při dodržení stanovených peněžních limitů.

Základní stravní norma pro osoby, umístěné ve věznicích činí 62,- Kč na den, z toho je snídaně 18,- Kč, oběd 24,- Kč a večeře 20,- Kč. Ke stravě jsou také dle nároku poskytovány přídavky, a to např. přídavek pracovní 19,- Kč nebo nápojový pro mladistvé v hodnotě 11,- Kč na den. Hodnota dietní stravy se pohybuje od 77,- Kč do 83,- Kč na den. Jedná se např. o dietu diabetickou, výživnou, bílkovinnou, bezlepkovou, žaludeční a s omezením tuků. VVaÚpVZD Brno na žádost vězněných osob připravuje také stravu muslimskou a vegetariánskou. Při eskortách dostávají vězni na cestu studenou stravu včetně nápoje.

Veškeré činnosti v provozech referátu stravování a výživy VVaÚpVZD Brno jsou směřovány k tomu, aby byla naplněna ustanovení zákonných norem a předpisů zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláška MZ 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací provoz a NGŘ 16/2020 o stravování ve vězeňské službě.