Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Žádost odsouzeného nebo jemu blízké osoby musí být písemná a řádně odůvodněná. O žádosti osoby blízké se rozhodne pouze v případě, že se odsouzený k této žádosti připojí a dodrží následující postup:

1.     o přemístění do jiné věznice odsouzený požádá prostřednictvím vychovatele v kmenové věznici,

2.     kmenová věznice vyplní stanovený formulář, který postoupí řediteli cílové věznice, do které odsouzený žádá o přemístění,

3.     ředitel cílové věznice o žádosti rozhodne a formulář se zdůvodněním svého stanoviska vrátí zpět do kmenové věznice, která s rozhodnutím odsouzeného prokazatelně seznámí.