Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Oddělení výkonu vazby

Kapacita oddělení výkonu vazby je  170 osob.

Pro každého obviněného musí být v cele lůžko a skříňka na uložení osobních věcí. Cely jsou dále vybaveny stolkem a židlemi v počtu odpovídajícím počtu obviněných a sociálním zařízením, odděleným od zbývajícího prostoru cely neprůhlednou zástěnou. Každá cela je vybavena elektrickým osvětlením, dále systémem dálkového vytápění (radiátory) signalizačním (přivolávacím) zařízením, sociálním zázemím (toaletou) a sanitárním vybavením (umyvadlo) s tekoucí pitnou vodou a v neposlední řadě také oknem, které zajištuje přístup k dennímu světlu.

Obviněný má právo na přijetí návštěvy v počtu nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny v trvání devadesáti minut. V odůvodněných případech může ředitel věznice povolit přijetí návštěvy většího počtu osob nebo za dobu kratší než 2 týdny, případně na dobu delší než devadesát minut. Návštěvy probíhají v místnostech k tomu určených za přítomnosti orgánů Vězeňské služby, případně též orgánu činného v trestním řízení (návštěvy realizované v souladu s §67 b tr. řádu). Obviněný má právo přijímat ve věznici návštěvy obhájce neomezeně.

Obviněný má právo na nepřetržitý osmihodinový čas ke spánku. Má také právo účastnit se denně vycházky ve vymezeném prostoru věznice v trvání nejméně jedné hodiny. Kompletní a podrobnější informace naleznete v zákonu o výkonu vazby, řádu výkonu vazby.