Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Dne 17. října 2013 se ve Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno uskutečnil seminář Vězeňské duchovenské péče a Vězeňské duchovní služby organizovaný Mgr. Renatou Balcarovou a Mgr. Květoslavou Jakubalovou na téma „Zabezpečovací detence“, jehož se zúčastnilo 33 duchovních z řad vězeňských kaplanů a pracovníků českých církevních organizací poskytujících duchovní služby v rámci Vězeňské služby České republiky. Na úvod byla předána do rukou 1. zástupci ŘVV a ÚpVZD Brno plk. Mgr. Balážovi památeční vázaná Bible s věnováním pro naši věznici. Všichni přítomní se jako upomínku na tento vzácný den do Bible podepsali s přáním úspěchu v naší společné práci. Jako moderátor semináře vystupoval vězeňský kaplan Mgr. Daniel Blažek. Za Vazební věznici a Ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno se návštěvníkům věnovali 1. zástupce ředitele VVaÚpVZD Brno plk. Mgr. Josef Baláž, vedoucí oddělení ÚZD mjr. Mgr. Petr Kalvoda, primář psychiatrie MUDr. Vladimír Smékal, speciální pedagog Mgr. Ivo Drápal a psycholog Mgr. Jaroslav Vaněk. Po úvodu a představení jednotlivých stran semináře a průvodních informacích ohledně fungování a charakteristiky detenčního ústavu následovala prohlídka ústavu. Následovala beseda, kdy přítomní návštěvníci měli možnost položit otázky, jež je zajímaly, případně v průběhu prohlídky napadly, a které byly zúčastněnými pracovníky detenčního ústavu zodpovězeny. Z následných reakcí a zachycených komentářů při loučení lze konstatovat, že záměr semináře byl splněn, došlo k předání informací potřebných k výkonu funkce kaplana VS ČR a rozšíření poznatků ohledně Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno. mjr. Mgr. Kalvoda Petr

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X