Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Brno 16.8.2022 (VS ČR). Generální ředitel ocenil příslušníky a zaměstnance VS ČR za příkladné řešení mimořádné události při vzetí rukojmího.

Dne 22.3.2022 v návštěvní místnosti VVaÚpVZD Brno vězněný obviněný muž překonal stůl návštěvního boxu a fyzicky napadl civilní osobu - družku, která mu přišla na návštěvu. Pachatel tuto civilní osobu uchopil pod krkem, přiložil jí vylomený břit z jednorázového holícího strojku na krk a strhl ji na sebe jako živý štít s cílem chránit sebe proti použití donucovacích prostředků a střelné zbraně. Poté pachatel vznesl požadavek na přistavení vozidla a výjezdu z areálu věznice.

Předmětná závažná mimořádná událost vyžadovala svolání krizového štábu věznice, realizaci plánu vyrozumění a svozu, ale i kooperaci se složkami integrovaného záchranného systému, konkrétně PČR a záchranné zdravotnické služby Jihomoravského kraje. Velmi kladně bylo hodnoceno řešení uvedené mimořádné události i ze strany účastněných funkcionářů PČR.

Generální ředitel VS ČR, genmjr. Mgr. Simon Michailidis, MBA předal:

  • Medaili VS ČR II. stupně vrchnímu komisaři mjr. Bc. Dušanu Bartošovi, vedoucímu oddělení vězeňské stráže VVaÚpVZD Brno. Jmenovaný na základě tísňového signálu službukonajících příslušníků byl ředitelem věznice ihned vyslán na místo nezákonného jednání vězněné osoby, kde měl za úkol koordinovat činnost příslušníků a zaměstnanců při řešení mimořádné události. Ředitelem věznice byl určen také jako styčná osoba pro podávání informací z místa činu pro předsedu a ostatní členy krizového štábu věznice a policie ČR (dále jen PČR).

 

  • Medaili VS ČR III. stupně inspektoru strážní služby nprap. Martinu Hanušovi. Jmenovaný bezprostředně po přijetí tísňového signálu od službukonajících příslušníků začal postupovat dle krizových plánů. Ihned po podání informace řediteli věznice, začal bezezbytku plnit stanovené úkoly, realizoval plán vyrozumění a svozu určených příslušníků, přičemž koordinoval činnost zasahujících příslušníků VS ČR a složek integrovaného záchranného systému.

 

  • Plaketu VS ČR II. stupně pracovníkovi odborného zacházení ve vězeňství – psychologovi Mgr. Vojtěchu Novému. Jmenovaný na základě tísňového signálu službukonajících příslušníků byl vrchním inspektorem vyslán na místo nezákonného jednání vězněné osoby, kde měl za úkol zahájit úkony související s krizovou intervencí a vyjednáváním. Ihned po příchodu na místo incidentu začal svým aktivním nasazením a erudovaným přístupem vyjednávat s pachatelem a poskytovat psychologickou intervenci ve smyslu snížení tenze u pachatele i oběti, což vedlo ke zklidnění celkové situace a zamezení další eskalace mimořádné události.

 

Během závažné mimořádné události ocenění plnili všechny zadané úkoly maximálně profesionálně, čímž přispěli k zamezení újmy na životech a zdraví účastněných osob. Celá mimořádná událost skončila zajištěním pachatele, který se nakonec vzdal a byl přemístěn na krizovou celu psychiatrického oddělení vězeňské nemocnice ve VVaÚpVZD Brno. Vězněná osoba vykazovala příznaky psychické lability, která pravděpodobně souvisela s užíváním návykových látek před nástupem do výkonu vazby.

V ostré praxi se prokázal profesionální přístup příslušníků vězeňské služby při řešení mimořádné události a vzorná součinnost mezi vězeňskou službou a složkami IZS-integrovaného záchranného systému. Rovněž tak se ukázalo důležité poslání příslušníků vězeňské služby a nároky kladené na profesionální plnění služebních úkolů s ohledem na ochranu života a zdraví.

TB

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.