Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Řešení COVID problematiky ve VVaÚpVZD Brno

BRNO 30. září 2020 (VS ČR). Již od března letošního roku je velká škála činností v resortu Vězeňské služby ČR ovlivněna stavem, který reaguje na celorepublikové řešení problematiky ve vztahu k zamezení šíření koronaviru COVID–19. Mimo několika desítek opatření, které již jednotlivé organizační složky Vězeňské služby ČR museli postupně přijmout, vyvstal také požadavek na zřízení speciálního oddělení pro umístění vězněných osob s potvrzenou nákazou Covid–19, včetně zajištění adekvátní eskortní činnosti, pro řešení uvedené problematiky. Uvedeným úkolem byla pověřena 25. března 2020 Vazební věznice a Ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno. Zmíněnému rozhodnutí napomohlo, že součástí VVaÚpVZD Brno je areál vězeňské nemocnice, který disponuje rovněž infekčním oddělením s celovým uspořádáním ubytovacího prostoru pro vězněné osoby a schopnost zajistit operativně tuto specifickou eskortní činnost. Zde přišli vhod zkušenosti z převozu infekčních pacientů - vězněných osob v rámci celé České republiky, které VVaÚpVZD Brno standardně zajišťuje. Ve vztahu k problematice Covid–19 nastala také potřeba ujednotit pracovní postupy, stanovit pohyb příslušníků a zaměstnanců na příslušném oddělení vězeňské nemocnice a nastavit dodržování hygienických a protiepidemických zásad, včetně nároků na zajištění bezpečnosti. Zkušenosti z oblasti vězeňské služby byly doplněny o zkušenosti profesionálního Biohazard teamu, který zřídila a zajišťuje ZZS JMK. Bylo nutné aplikovat některá proti - epidemiologická pravidla a zásady na specifický systém a bezpečnostní nároky Vězeňské služby ČR. Otázky k uvedené problematice se týkali nejen použití OOP (osobních ochranných pomůcek), ale také zajištění osobní hygieny, desinfekce donucovacích prostředků a služebních zbraní, desinfekce dotčených prostor, služebních eskortních vozidel i osobních spisů a osobních věcí vězněných osob s pozitivním Covid-19. Na situaci i potřebu zajištění zdravotní péče, či jiné odborné zdravotní služby ve vztahu k řešení Covid–19 u vězněných osob musel souběžně zareagovat i odborný zdravotní personál VVaÚpVZD Brno. Bylo zcela zřejmé, že vyvstala nutnost nastavit standardy nejen na samotné zajištění léčby vězněných osob s Covid–19 na specializované oddělení vězeňské nemocnice, a to v nepřetržitém režimu, ale také nastavit postupy a zdravotní zásady ve věci zajištění průběžného testování vězněných osob, kdy se jedná o provádění tzv. Rapid testů (tj. test na přítomnost protilátek), nebo samotné testy formou PCR stěrů (tj. metoda využívající polymerázovou řetězovou reakci osoby s klinickými příznaky infekce), které zajišťuje odborný personál zdravotního oddělení věznice. V neposlední řadě bylo nutné nastavit preventivní postupy pro prvotní příjem a umístění vězněných osob, které mají pouze specifické příznaky pro Covid–19, ale bez konečného potvrzení pozitivity. V těchto případech bylo nutné proškolit a seznámit s nastavenými pravidly také příslušníky OVS a OVVaT. Nastavený systém i postupy šlo využít také při příjmu vězněné osoby do výkonu vazby s pozitivním Covid–19, kterou dodala do VVaÚpVZD Brno Policie ČR. K 1. dubnu 2020 bylo tedy zřízeno v části specializovaného pavilonu vězeňské nemocnice VVaÚpVZD Brno speciální oddělení pro umístění vězněných osob s pozitivním potvrzením na Covid–19 a souběžně bylo vyčleněno oddělení pro umístění vězněných osob v rámci karantény ve vztahu s Covid–19. Ve spolupráci s nemocničním personálem a oddělením logistiky byl upraven standardní prostor interního oddělení a nastaven systém zajištění činností, tak aby vyhovovala přísným nárokům na umístění vězněných osob s pozitivním Covid–19. Součástí odděleného prostoru je mimo jiné vstupní i výstupní část oddělní, které pracuje v režimu ,,čistá – špinavá“ část, doplněné o osobní šatny a prostory pro osobní hygienu, sklad speciálních ochranných prostředků a zdravotních pomůcek. Současně byl nastaven celý systém opatření ve vztahu k pohybu osob, personálnímu zajištění provozu ze strany zdravotnického personálu, příslušníků dozorčí i strážní služby a zajištění zejména důsledných proti-epidemiologických nároků. Na oddělení VVaT bylo souběžně vyčleněno 12 příslušníků dozorčí služby, kteří jsou seznámeni se specifiky výkonu služby u osob v režimu Covid-19. Z důvodu zajištění dozorčí služby v nepřetržitém režimu, za použití osobního ochranného obleku, nano-masky a doplňujících OOP je systém střídání dozorčího stanoviště nastaven na 3 hodinové intervaly. Veškerá aktuální zdravotnická opatření musela být nastavena také na dodržení maximální bezpečnosti, která jsou nedílnou součástí systému Vězeňské služby ČR. V návaznosti na zajištění ubytovací kapacity Covid-19 pozitivních vězněných osob byl také k datu 1. 4. 2020 sestaven na Oddělení vězeňské stráže VVaÚpVZD Brno speciální eskortní Covid team, který je složen z celkem 12-ti zkušených příslušníků eskortní směny a jedné příslušnice. V uvedeném Covid teamu byli zdravotním personálem speciálně vyškoleni celkem tři samostatné eskortní posádky, vždy ve složení strážný – řidič, velitel eskorty a strážný, popřípadě strážná, kteří jsou připraveni zajistit eskortu speciálním vozem, tj. infekční eskortní sanitou VS ČR. Samotný výběr příslušníků, kteří jsou stále začleněni do Covid teamu byl specifický, z důvodu zohlednění několik základních požadavků, na které musel být brán zřetel. Zásadní znalosti z oblasti zajištění eskortní služby v rámci celé ČR, byly doplněny o vysoké nároky na zajištění ochrany zdraví, časovou flexibilitu a samotnou ochotu k zajištění této zpočátku neznámé specifické eskortní činnosti. Eskorty v režimu Covid-19 probíhají vždy v ochranných osobních oblecích v kombinaci s osobními ochrannými pomůckami a opět za dodržení všech zásad bezpečnosti, tedy s výstrojí, donucovacími prostředky a střelnou zbraní. Z důvodu, že ne vždy je zcela jasné, v který časový úsek, ze kterého místa v rámci dislokace věznic a vazebních věznic v ČR, a která vězněná osoba, nebo osoby, s jakou nebezpečností, či charakteristikou budou takto eskortovány na Covid oddělení VVaÚpVZD Brno k umístění je nutné reagovat na aktuální požadavek, dle stávající situace. Tak, jak se vyvíjí situace ve vztahu s potvrzenými případy Covid–19 u vězněných osob, bylo již realizováno Covid týmem VVaÚpVZD Brno několik přímých eskort. Prvotně byla zajištěna přímá eskorta v režimu Covid-19 do VV Liberec, dále pro vězněnou osobu do V Příbram, kdy musela být zajištěna také následná eskorta do V Příbram v režimu Covid–19, a to hromadným svozem vězněných osob za využití eskortního autobusu. Souběžně zajišťuje eskortní Covid team VVaÚpVZD Brno i převozy do místa bydliště, u vězněných osob pozitivních na Covid-19, po ukončení výkonu vazby, nebo trestu. Že se řešení problematiky v režimu Covid-19 vymyká zcela nastaveným standardům, kterými se Vězeňská služba ČR do března letošního roku řídila, prověřila také nestandardní situace, kdy bylo nutné operativně reagovat na špatný psychický stav vězněné osoby s pozitivním Covid–19, která byla v rámci léčení ve VVaÚpVZD Brno umístěna na specializovaném Covid oddělní. Již samotná prvotní intervence i následné použití zákonných donucovacích prostředků v tomto případě bylo nutné zajistit příslušníky OVVaT a OVS za dodržení nastavených proti-epidemiologických opatření, tedy opět realizovat v osobních ochranných oblecích, nano-maskách a OOP. Řešení uvedených nestandardních, či mimořádných situací v režimu Covid–19 je pro příslušníky VS ČR určité novum, ale není vyloučeno, že se s takovými situacemi budeme v následné době dále setkávat. V návaznosti na aktuální stav, vzrůstající počty nakažených osob a vyvíjející se situaci v rámci celé České republiky ve vztahu s Covid–19 je zcela zřejmé, že se uvedená problematika bude i nadále dotýkat všech organizačních článků VS ČR. Zejména VVaÚpVZD Brno, bude tedy nadále zajištovat tuto specifickou eskortní činnost, příjmy pozitivních vězněných osob, léčení i samotné ubytování pozitivně potvrzených vězněných osob na Covid–19 a to na specializovaném oddělení vězeňské nemocnice VVaÚpVZD Brno.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.