Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Smyslem práce Vězeňské služby ČR je ochrana věcí veřejného zájmu. Je to služba lidem, která spočívá v soustavném působení, prostřednictvím programů zacházení, na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit předpoklady pro jejich nekonfliktní způsob života po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Vězeňská služba v rámci penitenciární péče není pouze represivním orgánem. Práce je způsob života. Práce je starost, zodpovědnost a cíl. Priority pro život nezbytné. Možnost pracovat ve výkonu trestu odnětí svobody není jen šancí na obnovení společenských návyků, ale i účinná pomoc při řešení tíživého zadlužovacího procesu spojeného s výkonem trestu. Věznice Vinařice pomáhá lidem dávat druhou šanci. Nebuďte lhostejní ani vy.

Zaměstnávání odsouzených

Zaměstnávání odsouzených je realizováno na základě Smlouvy o zařazení odsouzených do práce, která vymezuje vzájemné vztahy mezi věznicí a podnikatelským subjektem. Se zaměstnavatelem je uzavíraná pouze tato smlouva. Žádné další smlouvy s konkrétními odsouzenými uzavírány nejsou. Odsouzení jsou do práce zařazováni průběžně dle předem dohodnutého stavu oběma stranami. Ideální stav skupiny pro jednu firmu je 20 odsouzených. Dle okamžitých denních potřeb zaměstnavatele je možné tento počet variabilně měnit.

Jsme flexibilní

Věznice je schopna reagovat operativně na potřeby zaměstnavatele. Úprava pracovní doby, směnnost či rychlá akční výpomoc nejsou pro nás problém.

Kvalifikace

Odsouzení jsou vybíráni do práce dle požadavků zaměstnavatele a zdravotních kritérií. Komise složená z profesionálů připravuje na budoucí práci pouze ty odsouzené, u kterých se nepředpokládá nebezpečí pro zaměstnavatele. Za ideální se považuje využití pracovní síly odsouzených v oblastech manuální práce, která vyžaduje pouze zaškolení.

Vaše bezpečí je naše starost

Věznice Vinařice zajišťuje ozbrojený doprovod odsouzených při převozu do a ze zaměstnání

Po celou pracovní dobu je na místě přítomen příslušník Vězeňské služby, který je ve spojení s mateřskou věznicí. Režim střežení odsouzených se řídí předpisem VSČR pro střežené a nestřežené pracoviště.

Výhody pro vás

Ptáte se, co Vám zaměstnávání odsouzených přinese? Snížení nákladů na pracovní sílu. Práce je jednou z nejdražších výrobních složek produktu. Posuďte sami na příkladu kolik ušetříte:

Náklady na jednoho odsouzeného
základní mzda (8h)7 600 Kč
odměna za vyšší pracovní výkon až 50%0 až 3 800 Kč
24.8% sociální pojištění1 885 Kč
9% zdravotní pojištění684 Kč
režijní přirážka 50%5 085 Kč
přibližné náklady na 1 hodinu95 Kč
celkem při plném fondu pracovní doby15 253 Kč

Záloha z předpokládané pracovní odměny                             12 956 Kč

Fakturace za práci odsouzených se provádí měsíčně, přičemž z výplatní částky odvádí věznice následně sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu.

Zcizení vašeho majetku nebo zboží

Odsouzení procházejí přísnou osobní prohlídkou jak při nástupu tak při odchodu ze zaměstnání. Ručíme Vám za to, že naše pracovní síla si z pracoviště nic neodnese.

 

Kontaktní osoba

Bc. Pavel Hromada
Telefon: 312 291 697
Fax: 312 291 512
E-mail: phromada@vez.vin.justice.cz