Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Rok založení1955
UmístěníStředočeský kraj
ProfilaceOstraha, střední a vysoký stupeň
Ubytovací kapacita854
Počet tabulkových míst personálu333

Věznice Vinařice se nachází na katastrálním pozemku stejnojmenné obce v blízkosti města Kladna, ve směru na Slaný. V letech 1945 – 1947 zde byl vybudován tábor válečných zajatců a od roku 1949 až do roku 1955 sloužily tyto prostory jako tábor nucených prací. Samotná historie věznice se datuje od roku 1955, kdy bylo tajným rozkazem Ministerstva vnitra č. 189/1955 rozhodnuto o zřízení věznice ve Vinařicích. Věznice byla určena pro odsouzené muže ve II.nápravně výchovné skupině. V 70.letech prošla věznice rozsáhlou rekonstrukcí směřující k její modernizaci a zvýšení kapacity. Bylo zde umístěno až 2000 vězňů a převážná většina z nich pracovala v přilehlých dolech a těžkém průmyslu na Kladensku.
Od 90tých let prochází věznice dalšími architektonickými a profilačními změnami. V roce 1993 byla otevřena nová budova pro 400 odsouzených, která je nyní dominantou věznice. I nadále byla věznice určena pro odsouzené muže zařazené ve skupině s ostrahou. Po určité období při změnách profilace zde byli umisťováni i obvinění ve výkonu vazby a odsouzení zařazení ve skupině s dozorem. V současnosti je věznice profilována pro odsouzené s ostrahou ve vysokém a středním stupni zabezpečení. Její normová ubytovací kapacita je určena na 854 odsouzených, kteří jsou umístěni celkem na 24 oddílech o 163 ložnicích. V průměru jsou ubytováni po šesti odsouzených na jedné ložnici.

V rámci programů zacházení funguje ve věznici celá řada vzdělávacích, zájmových a sportovních aktivit pro odsouzené. S odsouzenými probíhají i speciálně výchovné aktivity, které zahrnují individuální a skupinové pedagogické a psychologické působení vedené specialisty z řad zaměstnanců oddělení výkonu trestu. Cílem všech těchto aktivit je aktivní a účelné strávení pobytu za mřížemi. Slouží k rozvoji manuálních a sociálních dovedností jedince, formování jeho postojů ke společnosti a tím možnému lepšímu uplatnění po výkonu trestu. K dispozici je rovněž vězeňská knihovna. Ve věznici je specializované oddělení pro mentálně retardované a dále i několik oddělení se speciálními způsoby zacházení s odsouzenými, jako je oddělení bezdrogové zóny, terapeutické oddělení TP KEMP, výstupní oddělení a krizové oddělení, kde probíhají speciálně výchovné činnosti ve zvýšené intenzitě.
 

Specializovaná oddělení a oddíly:
  • specializovaný pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování
  • výkon trestu odsouzených s mentální retardací

 

Věznice Vinařice