Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice Vinařice se nachází na katastrálním pozemku stejnojmenné obce v blízkosti města Kladna, ve směru na Slaný. V letech 1945 – 1947 zde byl vybudován tábor válečných zajatců a od roku 1949 až do roku 1955 sloužily tyto prostory jako tábor nucených prací. Samotná historie věznice se datuje od roku 1955, kdy bylo tajným rozkazem Ministerstva vnitra č. 189/1955 rozhodnuto o zřízení věznice ve Vinařicích. Věznice byla určena pro odsouzené muže ve II.nápravně výchovné skupině.
V 70.letech prošla věznice rozsáhlou rekonstrukcí směřující k její modernizaci a zvýšení kapacity. Bylo zde umístěno až 2000 vězňů a převážná většina z nich pracovala v přilehlých dolech a těžkém průmyslu na Kladensku.
Od 90tých let prochází věznice dalšími architektonickými a profilačními změnami. V roce 1993 byla otevřena nová budova pro 400 odsouzených, která je nyní dominantou věznice. I nadále byla věznice určena pro odsouzené muže zařazené ve skupině s ostrahou. Po určité období při změnách profilace zde byli umisťováni i obvinění ve výkonu vazby a odsouzení zařazení ve skupině s dozorem.
V současnosti je věznice profilována pro odsouzené s ostrahou ve vysokém a středním stupni zabezpečení. Její normová ubytovací kapacita je určena na 854 odsouzených, kteří jsou umístěni celkem na 24 oddílech o 163 ložnicích. V průměru jsou ubytováni po šesti odsouzených na jedné ložnici.
Ve věznici nadále probíhají průběžné rekonstrukce, které jsou směřované hlavně k posílení vnější a vnitřní bezpečnosti věznice, její estetizaci a k úpravě podmínek výkonu trestu dle standardů Evropského vězeňství.

Činnosti s odsouzenými

Zaměstnávání odsouzených je jedním z hlavních cílů. Po útlumu těžby uhlí a těžkého průmyslu v regionu je věznice trvale nucena hledat nové možnosti pracovního uplatnění vězňů. V současnosti jich část pracuje na nestřežených pracovištích mimo věznici, např. ve výrobních provozech továren a firem, logistice, podílí se na opravách silnic a úpravách veřejných prostor atd. Další část vězňů je zaměstnávána na několika vnitřních pracovištích věznice pro různé zaměstnavatele a v provozech technické údržby věznice.
V rámci programů zacházení funguje ve věznici celá řada vzdělávacích, zájmových a sportovních aktivit pro odsouzené. S odsouzenými probíhají i speciálně výchovné aktivity, které zahrnují individuální a skupinové pedagogické a psychologické působení vedené specialisty z řad zaměstnanců oddělení výkonu trestu. Cílem všech těchto aktivit je aktivní a účelné strávení pobytu za mřížemi. Slouží k rozvoji manuálních a sociálních dovedností jedince, formování jeho postojů ke společnosti a tím možnému lepšímu uplatnění po výkonu trestu. K dispozici je rovněž vězeňská knihovna. Ve věznici je specializované oddělení pro mentálně retardované a dále i několik oddělení se speciálními způsoby zacházení s odsouzenými, jako je oddělení bezdrogové zóny, terapeutické oddělení TP KEMP, výstupní oddělení a krizové oddělení, kde probíhají speciálně výchovné činnosti ve zvýšené intenzitě.
Duchovní činnost ve věznice je zajišťována cestou vězeňského kaplana a dalších zástupců církví, které ve věznici působí. Věznice spolupracuje s i s dalšími neziskovými organizacemi, hlavně na poli působení na odsouzené tak, aby se snížily rizika recidivy.

Zaměstnanci věznice

Ve věznici je celkem 370 pracovních míst, z toho je 225 určeno pro příslušníky Vězeňské služby. Ve věznici je dále zaměstnáno 145 občanských zaměstnanců na pozicích odborně výchovných pracovníků nebo profesí zajišťujících administrativní a logistickou činnost.
Věznice při svém působení spolupracuje s dalšími organizacemi, jako jsou školy, různá občanská sdružení atd.. Její zaměstnanci se podílejí na projektech primární a sekundární prevence kriminality, při přednáškách na školách, či v rámci exkurzí studentů ve věznici. Významná je spolupráce s veřejností a médii. Některé výrobky zhotovené v rámci zájmových aktivit s odsouzenými jsou využívány k různým charitativním účelům.

Poloha věznice

Věznice Vinařice se nachází severozápadně od centra města Kladna, na pomezí městské části Švermov, směrem na Slaný. Spadá do katastru obce Vinařice. Věznice sousedí s dnes již uzavřeným důlním pracovištěm Mayrau, kde se nyní nachází skanzen důlní těžby uhlí na kladensku. Jeho důlní věž je orientačním bodem polohy věznice.

Způsob dopravy do věznice

Ze směru Kladno

  • autobusem pražské integrované dopravy směr Kladno a Vinařice. Zastávka Důl Mayrau (přímo u věznice) nebo Tuháň (cca 200 m od věznice).
  • autobusem městské hromadné dopravy – zastávka Důl Mayrau nebo Tuháň
  • autem: přes Kladno, směr Kladno -Švermov a Vinařice.

Ze směru Slaný

  • autobusem pražské integrované dopravy směr Vinařice a Kladno. Zastávka Důl Mayrau nebo Tuháň (cca 200 m od věznice).
  • autem: Slaný - Vinařice – skanzen důl Mayrau