Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V případě nařízeného soudního jednání, které je soudem vyhlášeno jako veřejné jednání, a je konáno ve Věznici Rapotice, je vhodné, aby zájemci o účast na veřejném soudním jednání v dostatečném předstihu požádali o vstup do věznice, a to písemně na adresu věznice nebo emailem na tprochazka@vez.rap.justice.cz 

Podmínky vstupu jsou omezeny zejména z bezpečnostních a organizačních důvodů. 

Zájemci o účast na soudním jednání z řad veřejnosti se musí dostavit v dostatečném časovém předstihu, aby mohly být provedeny úkony nezbytné k umožnění vstupu do prostor věznice. Vstup je povolen pouze na základě prokázání oprávněnosti ke vstupu a po předložení platného dokladu totožnosti. U vstupujících osob bude provedena osobní prohlídka za využití detekčního rámu, případně ručního detektoru kovů. Vnášená zavazadla budou zkontrolována za využití rentgenu nebo vizuálně. Osoby zjevně podnapilé nebo osoby pod vlivem návykových látek a osoby, které odmítnou odevzdat do úschovy nepovolené předměty (např. zbraň, mobilní komunikační nebo záznamové zařízení včetně nosičů dat) nebudou do střeženého objektu vpuštěny.

Mohu se zúčastnit soudního jednání, které probíhá ve Věznici Rapotice?

Jednání, která nařídí Okresní soud Třebíč v záležitosti podmíněného propuštění jsou veřejná. Pokud tedy máte platný doklad totožnosti, můžete se jednání ve Věznici Rapotice zúčastnit. Dostavte se na bránu Věznice Rapotice s dostatečným časovým předstihem cca půl hodiny z důvodu osobní prohlídky a kontroly osobních věcí. 

Pokud probíhá jednání (jakéhokoliv soudu) prostřednictvím videokonference, musíte se dostavit do jednací místnosti příslušného soudu.